Anunț finalizarea proiectului “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii SC BRAINSPOTTING  SRL prin infiintarea unei noi activitati in domeniul editarii altor produse software”

0
166

Municipiul Ploiești, 27 Decembrie 2022

Anunț finalizarea proiectului “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderii SC BRAINSPOTTING  SRL prin infiintarea unei noi activitati in domeniul editarii altor produse software”

Titlul proiectului: Îmbunătățirea competitivității întreprinderii SC BRAINSPOTTING SRL prin înființarea unei noi activități în domeniul editării altor produse software

Numele beneficiarului: BRAINSPOTTING SRL

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea poziției pe piața a companiei SC BRAINSPOTTING SRL prin  înființarea unei noi activități in cadrul companiei in domeniul editării produselor software

Obiective specifice: 1.Achiziționarea de active corporale și necorporale performante care să permită societății sa dezvolte o noua activitate conform CAEN 5829, in vederea creșterii dimensiunii pieței adresate / 2. Îmbunătățirea competitivității economice si consolidarea potențialului competitiv al SC BRAINSPOTTING SRL prin realizarea unei investiții inițiale într-un nou domeniu de activitate aferent codului CAEN 5829/ 3. Crearea și menținerea a trei locuri de munca, din care cel puțin o persoana din categoria defavorizați, drept consecință a implementării proiectului din surse nerambursabile

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: MDLPA
Numele Organismului Intermediar: ADR Sud-Muntenia
Valoarea totală a proiectului: 1.855.482,25 lei
Finanțarea nerambursabilă: 1,022,181.92 lei din care FEDR 868.854,64 lei
Data începerii și finalizării proiectului: 01.03.2020 și data 31.12.2022
Codul MySMIS: 137681

Rezultatele proiectului: Dotarea noului punct de lucru cu active corporale și necorporale; îmbunătățirea performanțelor economice ale companiei, crearea a trei locuri de muncă dintre care cel puțin unul din categoria persoanelor defavorizate.

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii: proiectul are un impact pozitiv asupra mediului de afaceri local întrucât în urma implementării societatea va desfășura activitate economică în regiune folosind active corporale și necorporale moderne ce adresează mediului de afaceri, dar și asupra comunității locale prin generarea de venituri la bugetul local și crearea a 3 locuri de muncă.

BRAINSPOTTING SRL
Tel. 0725656532, email ana@brainspotting.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.