Bucharest Start-up City: Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul programului de finanțare

1
759
Bucharest Start-up City cheltuieli eligibile

Bucharest Start-up City
categorii de cheltuieli eligibile

Programul Bucharest Start-up City, ediția 2019, reprezintă un program de finanțare dedicat start-up-urilor din Municipiul București care vizează susținerea a minimum 200 de beneficiari (start-up-uri), cu o valoare maximă a ajutorului de minimis de 50.000 euro per start-up, respectiv 236.985 lei.

Programul de finanțare Bucharest Start-up City este implementat pe baza unui parteneriat încheiat între Primăria Municipiului București și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

În cadrul acestui program de finanțare, există o serie distinctă de categorii de cheltuieli eligibile care pot face obiectul finanțării. Vă prezentăm mai jos tipurile de cheltuieli pe care le puteți efectua în cadrul Bucharest Start-up City, conform informațiilor deținute până la această oră:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video; sunt excluse de la finanțare: jocurile de noroc mecanice, electrice, electronice, mesele de biliard, automatele muzicale
   • prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înteleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2 și 2.3.6 din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate
 • achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț; valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ENEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț; activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, la momentul achiziției; în categoria spații sunt incluse cheltuieli pentru organizare evenimente și baloanele presostatice; pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR; limita acestui element de cost în total buget este de maximum 50%
 • 1) Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete, biciclete electrice, etc.
  2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate
  3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, exclusiv cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maximum 40000 lei și maximum 1 autoturism per beneficiar
 • achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate
 • achiziționarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în socpul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare
 • achiziționarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii
 • salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț
 • realizarea unui website pentru prezentarea și promovarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor, fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maximum 6000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web
 • active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize (se va prezenta înregistrarea mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din țara de origine, cu traducere autorizată în limba română), etichetare ecologică
 • activitate (cheltuială) obligatorie: cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1000 lei
 • taxa pe valoare adăugată (TVA) nedeductibil pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 • consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentuliui program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 8000 lei; această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare; prestatorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activiatate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN clasa 70; societățile, asociații/acționării societăților care prestează servicii de consultanță în cadrul programului nu pot avea calitatea de prestatori sau furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului
 • programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare, inclusiv licențe, în valoare eligibilă de maximum 80.000 lei; software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201; valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software; pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfășurării activității (programe software la comandă) pentru care se solicită finanțare
 • cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programuluui, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului; decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoare cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare
 • o placuță informativă cu privire la program, în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), într-un loc cu vizibilitate

INTRA IN CONTACT CU UN
CONSULTANT BUCHAREST START-UP CITY
PENTRU A AFLA DACA IDEEA TA DE AFACERE ESTE ELIGIBILA
[thrive_leads id=’9343′]

Alte elemente de interes de care trebuie să țineți cont dacă aplicați pentru programul de finanțare Bucharest Start-up City:

Atât sediul social al firmei aplicante, cât și locația implementării planului de afaceri trebuie să se afle în Municipiul București:

 • atât sediul social al firmei aplicante, cât și locația implementării planului de afaceri trebuie să se afle în Municipiul București; de asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării asistenței financiare nerambursabile) sediul social și locația implementării trebuie menținute pe raza Municipiul București
 • activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectivelor de inventar
 • în planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților pentru care se accesează finanțarea; cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat la momentul depunerii ultimei cereri de plată / rambursare, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în „Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 2”
 • cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu exceptia TVA nedeductibil, timbru verde si accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor, utilajelor sau programelor software achiziționate nu sunt eligibile 
 • activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; în cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și, după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile; în caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă
 • nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse
 • beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea furnizorului schemei de minimis (PMB) activele corporale achiziționate prin program împrotriva tuturor riscurilor, pe o periodă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către furnizorul schemei de minimis (PMB)
 • aplicarea prevederilor referitoare la achiziții; solicitanții care au semnat acordul finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate); în cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, CNIPMMR poate solicita clarificări sau poate refuza plata
 • o întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor/prestator pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elementele de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului; o persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare ale ajutorului de minimis în care este asociat/acționar/administrator

INTRA IN CONTACT CU UN
CONSULTANT BUCHAREST START-UP CITY
PENTRU A AFLA DACA IDEEA TA DE AFACERE ESTE ELIGIBILA
[thrive_leads id=’9343′]

ATENTIE: Acest articol se referă la propunerea de ghid care se află în consultare publică. Poți trimite propuneri, sugestii și opinii pentru îmbunătățirea programului până la data de 25 aprilie 2019. Vezi aici cum poți face acest lucru

1 COMENTARIU

 1. 1. Pe langa buletul „echipamente tehnologice” mai sunt si alte categorii de cheltuieli care intra in cei +50% de echipamente tehnologice?
  2. se poate respecta regula cu locatia exclusiv in Bucuresti, daca firma va inchiria spatiu si va amenaja un punct de pregatire practica in Ilfov, dar va plati taxe exclusive in Bucuresti.
  Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.