COD CAEN 3812 Colectarea deşeurilor periculoase

0
269

3812 Colectarea deşeurilor periculoase
Această clasă include colectarea deşeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deşeuri incluzând substanţe explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infecţioase sau alte substanţe şi preparate nocive pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea şi etichetarea deşeurilor în vederea transportului.
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor periculoase, cum ar fi:
-uleiul uzat provenit de la nave şi garaje
-deşeuri periculoase de natură biologică
-deşeuri nucleare
-baterii uzate etc
-activitatea de expoatare a staţiilor de transfer a deşeurilor periculoase
Această clasă exclude:
-decontaminarea şi curăţarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi 3900

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here