Nivel de apreciere

TAXA DE PARTICIPARE:
1750 950 lei
(pret valabil doar la achizitia prin portalul Antreprenor in Romania) 

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) este pus în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene de la 25 MAI 2018.

Un element de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl reprezintă instituirea obligativității desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de operator, în anumite cazuri, a unui Responsabil cu Protecția Datelor (DPO – Data Protection Officer), conform Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul Nr.679/2016).

Antreprenor în Romania, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltare Locala și Regională, vine în sprijinul dvs. prin organizarea periodică a cursului GDPR – Curs Responsabil Protecția Datelor COR 242231, în urma căruia vi se eliberează un Certificat D.P.O. precum și supliment descriptiv de certificat în care sunt precizate competenţele profesionale dobândite, conform Regulamentului European nr. 679/2016.

IMPORTANT: Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) nu impune nicio forma de autorizare ori certificare pentru personalul care va ocupa functia de Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal – DPO, dar mentioneaza obligatia persoanelor care doresc sa activeze ca Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal – DPO sa urmeze cursuri de specialitate.

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI

PREZENTAREA CURSULUI DE INIȚIERE/PERFECȚIONARE COD COR 242231

STRUCTURĂ ȘI ORAR
Cursul are o durata de doua zile, în cadrul carora veți dobândi toate cunoștințele necesare pentru implementarea regulamentului General Data Protection Regulation (GDRP) în calitate de Data Protection Officer (DPO).

Sâmbătă  09:00 – 17:00
Duminică 09:00 – 17:00

Se acopera urmatoarele tematici: pregatire juridica GDPR, pregatire specifica DPO, pregatire tehnica si de interventie DPO.

LOCUL DE DESFASURARE:
Centrul de pregatire din Calea Plevnei sau in situatia unei grupe marite, se vor primi informatii referitoare la noua locatie. Veti primi email cu harta si detaliile exacte ale locatiei inainte de organizarea cursului.

TRAINERI:
Traineri certificați la nivel național și internațional, experți în dreptul informațiilor, precum și în tehnici de intervenție DPO, cu peste 2000 de ore de training în educația adulților, cu expertiza atât în domeniul juridic, cât și în IT și protecția datelor cu caracter personal.
(detalii complete mai jos)

IMPORTANT:

 • Cursul oferă cunoștințele necesare celor care vor să activeze ca și Data Protection Officer conform regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR). Participantii pot ocupa pozitia de Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal – DPO (Data Protection Officer), obligatorie incepand cu data de 25 mai 2018, demonstrand prin participarea la curs ca a dobandit cunostintele privind cerintele din Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) pentru a exercita functia de DPO.
 • Firmele din care fac parte cursantii sau cele care ii vor angaja/contracta pot demonstra conformitatea cu Articolul 37 din Regulametul General privind Protectia Datelor (GDPR) cu privire la OBLIGATIA DESEMNARII unui Responsabil cu Protectia Datelor – DPO si Articolul 38 din Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) referitor la FUNCTIA de Responsabil cu Protectia Datelor – DPO.

TAXA DE PARTICIPARE:
1750 950 lei
(pret valabil doar la achizitia prin portalul Antreprenor in Romania) 

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI

Amenzile pentru nerespectarea normelor GDPR pot să depășească 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globală anuală iar acestea vor începe să fie aplicabile după data de 25 Mai 2018.

Pentru evitarea acestei situații, procedați la certificarea unui DPO direct în cadrul companiei/instituției dvs. (salariat propriu) sau apelați la o persoană/entitate din exterior.

Referitor la ocuparea funcției de DPO, GDPR lasă companiilor mai multe posibilități. Acestea pot angaja pe cineva sau pot contracta un avocat sau o altă firmă specializată.

DPO-ul nu are nevoie de anumite studii de specialitate (însă trebuie să dețină diplomă de studii superioare), nici de experiență profesională, ci acestă trebuie doar să aibă cunostințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor. În ceea ce privește evaluarea profesională, DPO-ul va fi evaluat la fel ca oricare alt salariat.

Obținând certificarea FDLR – Responsabil Protecția Datelor (DPO) poți demonstra că ai înteles în mod aprofundat Regulamentul General de Protecție a Datelor și procesele organizatorice cum ar fi:

 • pregătire juridică GDPR
 • noțiuni generale privind responsabilitatea DPO
 • pregătire tehnică specifică DPO
 • procedură de intervenție în cazul vulnerabilităților majore

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI

EXPERIENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ TRAINERI

FORMATOR acreditat ANC Marcu Florin
Experienta Profesionala
Ministerul de Interne, Director General Adjunct – Directia Generala de Pasapoarte

 • Organizarea , coordonarea si controlul activitatii de productie din Centrul National Unic pentru Personalizarea Pasapoartelor Electronice
 • Introducerea in circulatie a pasaportului electronic romanesc si a permisul de sedere electronic pentru strainii aflati pe teritoriul Romaniei
 • Arhivarea electronica a documentelor din arhiva directiei generale si serviciilor publice comunitare pentru eliberare si evidenta pasapoartelor simple teritoriale.

STUDII

 • Academia de Inalte Studii Militare – Licentiat in studii militare
 • Academia de Ştiinţe Economice – studii postuniversitare în Management
 • ANC- Auditor Extern
 • ANC – Expert Acccesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene
 • FDLR– Data Officer Protect

FORMATOR acreditat ANC Radu Gabriel
Inspector de Politie
STUDII

 • Facultatea de Drept  –  studii  master  în  Ştiinţe Penale
 • Academia de Ştiinţe Economice – studii postuniversitare  în  Managementul Instituţiilor Publice.
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – studii  postuniversitare  în Psiho-pedagogie
 • Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române – absolvent Ordine şi Siguranţă Publică;
 • Ministerului Afacerilor Interne- studii de specializare Evaluator de Risc Securitate Fizică;
 • ANC – curs de perfectionare Manager Resurse Umane;
 • Geea DPO Academy – curs de perfectionare Data Officer Protect.

FORMATOR acreditat ANC Marian Duminică
Programator Global Technical Intelligence
Programator Decar Studios
Profesor informatică
STUDII

 • Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematică Informatică- Master baze de date
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – studii  postuniversitare  în Psiho-pedagogie
 • Universitatea Titu Maiorescu,- licentiat Facultatea de Stiința si Tehnologia Informației
 • Colegiul National Al. D. Ghica – specializarea matematică – informatică
 • Geea DPO Academy – curs de perfectionare Data Officer Protect

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI

Venim în sprijinul dvs. cu o serie de informații utile asfel încât să puteți lua decizii în cunoștință de cauză și să beneficiați de o informare corectă.

Cazurile în care este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protecția datelor:

 • atunci când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale;
 • dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrarea care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă
 • dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni

Activitatea principală desfășurată de un operator sau împuternicit trebuie analizată raportându-ne la prelucrările de date cu caracter personal efectuate. Dacă aceasta din urma reprezintă preponderent activitatea operatorului, se consideră activitate principală.

Monitorizarea periodică și sistematică presupune toate formele de urmărire și profilare pe Internet, inclusiv în scop de publicitate comportamentală, nefiind însă restrictionată în mediul online. Această monitorizare presupune o activitate continuă și recurentă, care implică prelucrări de date.

Prelucrarea datelor pe scară largă se stabilește în funcție de următorele 4 criterii

 • numărul persoanelor vizate – un număr exact ori un procent din populația relevantă;
 • volumul datelor și/sau gama de elemente diferite de date în curs de prelucrare;
 • durata sau permanența activității de prelucrare a datelor;
 • suprafața geografică a activității de prelucrare.

Categoriile speciale de date sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Exemple concrete de situații care pot constitui o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate:

 • gestionarea unei rețele de telecomunicații;
 • profilare și scoring în scopul evaluării riscurilor (de exemplu, în scopul acordării unui credit, stabilirea primelor de asigurare, de prevenire a fraudelor, detectarea spălării banilor);
 • urmărirea locației, spre exemplu prin aplicații mobile (geolocalizare);
 • desfășurarea de programe de loialitate;
 • monitorizarea stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor portabile;
 • televiziune cu circuit închis – CCTV;
 • prelucrarea datelor pacienților de către un spital;
 • prelucrarea datelor datelor de conținut, locație, trafic de către furnizorii de servicii de internet;
 • prelucrarea datelor personale de către companii de asigurări;
 • publicitate comportamentală.

Cazurile în care nu este necesară desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor sunt atunci când nu se prelucrează pe scară largă date cu caracter personal.

Exemple concrete de situații în care nu este necesară desemnarea unui responsabil DPO:

 • prelucrarea datelor pacientului de către un cabinet medical individual;
 • prelucrarea datelor personale referitoare la condamnările penale și infracțiuni de către un cabinet individual de avocatură.

Important !!! Deși în unele cazuri nu este necesară desemnarea unui responsabil cu protecția datelor, Autoritatea de Supraveghere recomandă numirea unei astfel de persoane, întrucât este utilă operatorului pentru respectarea obligațiilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI

GDPR Complet kit servicii si produse

Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor?

Responsabilul cu protecția datelor poate fi angajat al operatorului/persoanei împuternicite de operator sau poate să-și îndeplinească sarcinile pe baza unui contract de prestări servicii.

În domeniul public, poate fi desemnat pentru mai multe autorități sau  instituții publice, luând în considerare structura organizatorică și dimensiunea acestora

Principala preocupare a responsabilului cu protecția datelor trebuie să fie respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor și a reglementărilor naționale incidente.

Este obligat să păstreze secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

Sarcinile responsabilului cu protecția datelor:

 • de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
 • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
 • de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia;
 • de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
 • de a ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.

Responsabilului cu protecția datelor îi este permis să aibă și alte funcții:

Acestuia îi pot fi încredințate și alte sarcini și atribuții, cu condiția ca acestea să nu dea naștere unor conflicte de interese (de ex: nu poate fi director executiv, director operațional, director financiar, șeful serviciului medical, șeful departamentului de marketing, șeful departamentului de resurse umane sau șeful departamentului IT).

Operatorul sau persoana împuternicită de operator, în ceea ce privește raporturile cu responsabilul cu protecția datelor, este obligat să:

 • publice datele de contact ale responsabilului (adresă poștală, număr de telefon alocat special și/sau o adresă de email alocată special).
 • comunice datele de contact ale responsabilului către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

PENTRU INSCRIERI TELEFONICE: 0720736516
SECURIZEAZA-TI LOCUL IN NOILE GRUPE DE CURSANTI