Înlocuire asociat SRL. Cesiune, divizare sau excluderea unui asociat?

0
61

Procedurile amintite sunt mecanisme la care se poate recurge atunci când se dorește înlocuirea sau înlăturarea unui asociat dintr-un SRL.

Înainte de orice altceva, este important să subliniem că, în contrast cu societățile pe acțiuni, în care acțiunile pot fi transferate liber, părțile sociale ale societăților cu răspundere limitată (SRL) pot fi transferate cu acordul celorlalți asociați.

Problema acordului celuilalt asociat nu se pune în cazul societății comerciale cu asociat unic, având în vedere că nu există celălalt asociat. La fel, nu se pune problema unei asocieri în cazul persoanei fizice autorizate.

În cazul societăților comerciale cu mai mulți asociați nu de puține ori apare această problemă în practică, respectiv interesul pentru modificarea structurii asociațiilor. Motivele pot fi multiple, vânzare de părți sociale, neînțelegeri existente etc.

Un asociat poate ieși din societate în următoarele moduri:

 1. Cesiunea de părți sociale

Cesiunea de părți sociale este operațiunea prin care se produce o modificare de asociați în structura companiei, procedură care presupune completarea unui set de documente și depunerea lor la registrul comerțului. Datorită ultimelor modificări legislative cesiunea de părți sociale se poate realiza în doar câteva zile.

 1. Divizarea

Dacă cedarea părților sociale nu este fezabilă sau nu este aprobată de către ceilalți asociați, o altă opțiune este reprezentată de divizarea sau „spin-off-ul” societății cu răspundere limitată. Aceasta implică divizarea societății, iar asociații cu opinii divergente devin asociați în societăți noi individuale sau unii într-o societate nouă, iar ceilalți în societatea inițială.

Prin divizare se împart bunurile societății inițiale între două sau mai multe societăți care se înființează sau între una sau mai multe firme nou înființate și societatea inițială, după caz.

La fel ca în cazul cesiunii este necesar acordul tuturor asociaților pentru divizare.

 1. Retragerea asociatului din societate

Asociatul unui SRL se poate retrage din companie în următoare cazuri, după cum prevede textul de lege:

 • în cazurile prevăzute în actul constitutiv;
 • cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi;
 • în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

Un asociat nu poate ieși dintr-o companie după bunul plac. El este ținut prin contractul de societate, respectiv prin actul constitutiv pe care l-a semnat. Potrivit textului de lege asociații trebuie să participe și la împărțirea pierderilor, nu doar a profitului.

Cu toate acestea, asociații au libertatea să insereze în cuprinsul actului constitutiv clauze prin care să reglementeze situații în care un asociat poate părăsi compania. Aceste clauze pot fi introduse în momentul în care se înființează societatea sau ulterior prin modificarea actului constitutiv.

 1. Excluderea asociatului din companie

Un asociat poate fi exclus dintr-un SRL în următoarele cazuri prevăzute de lege:

 • asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;
 • asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;
 • asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor  80 şi 82;
 • asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora;

Doar instanța de judecată poate dispune excluderea unui asociat dintr-o companie. Dacă judecătorul constată incidența unui dintre cazurile de mai sus, acesta va pronunța o hotărâre prin care va decide excluderea.

Dintre cele 4 proceduri de mai sus doar prin cesiune de părți sociale se realizează o înlocuire propriu-zisă a asociatului, în sensul că un altul îi va lua locul în firmă. Divizarea, retragerea și excluderea presupun dispariția unui asociat și nu o înlocuire a lui.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.