Anunț de participare la procedura de achiziție competitivă privind – ACHIZITIE NACELE ELECTRICE – pentru proiectul ’’Consolidarea Pozitiei pe piata a intreprinderii POROS WASH SRL’’

0
68
POROS WASH SRL

[11.10.2023]

Anunț de participare la procedura de achiziție competitivă privind   – ACHIZITIE NACELE ELECTRICE – pentru proiectul ’’Consolidarea Pozitiei pe piata a intreprinderii POROS WASH SRL’’

 1. ACHIZITOR : POROS WASH SRL, cod de identificare fiscală 30759810, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J6/636/2012, cu sediul în BISTRIŢA-NĂSĂUD, localitatea Năsăud, Str. MIRON CRISTEA, Telefon: 0749511975, Email: poroswash12@gmail.com, reprezentată legal de FILIMON MIRCEA RADU.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitivă conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.
 3. Obiectul contractului: ACHIZITIE NACELE ELECTRICE
 4. Valoarea estimată a contractului: 707,15 lei fără TVA
 5. Oferta financiară depusă și contractată devine obligatorie, are caracter de preț ferm și nu poate fi actualizată pe toată durata de derulare a contractului.
 6. Locul de livrare a utilajului: LOCALITATEA NASAUD, ORAS NASAUD, CF Nr. 26712 JUDETUL BISTRITA-NASAUD
 7. Cantitatea de bunuri achiziționate: conform prevederilor Caietului de sarcini.
 8. Indicații referitoare la posibilitatile ofertanților de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de bunuri: Ofertele pot fi depuse pentru întreaga cantitate de bunuri.
 9. Durata contractului de achizitie: 2 luni.
 10. Documentatia de atribuire: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresată către Filimon Mircea Radu, Telefon: 0749511975, Email: poroswash12@gmail.com
 11. a) Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:16.10.2023, ora 12:00
CITEȘTE ȘI:  Anunt incepere proiect “Modernizarea companiei BAVMAX SOLUTIONS S.R.L. prin investiții productive”

Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi transmise ofertantilor pe e-mail si vor fi publicate pe website-ul www.beneficiar.fonduri-ue.ro.

 1. b) Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.10.2023, ora 12:00 (toate documentele trebuie sa ajunga la societatea POROS WASHR.L. in termenul de depunere menționat).
 2. c) Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la adresa: LOCALITATEA NASAUD, ORAS NASAUD, STRADA MIRON CRISTEA, BLOC E1, SCARA B, ETAJ 3, APARTAMENT 16 JUDETUL BISTRITA-NASAUD direct sau prin posta/curierat
 3. d) Limba de redactare a ofertei si a documentelor însoțitoare ale acesteia: limba română.
 4. Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita.
 5. Criterii de calificare privind situația, economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala a ofertanților: în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.
 1. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu Ordinului MFE nr. 1284 / 2016. Avantajele tehnice și financiare ale ofertei selectate vor fi prezentate pe larg în Nota justificativa de atribuire intocmita. Achizitorul nu este obligat sa desemneze caştigatoare oferta cu pretul cel mai scăzut și cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic.
CITEȘTE ȘI:  Hidro Jepi SA anunță finalizarea proiectului cu titlul “Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă din hidroenergie pentru Hidro Jepi SA”

Prevederile mentionate in prezentul document se completeaza cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

 1. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 30 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor.
 2. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC și ECONOMIC conform caietului de sarcini

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 BIS

Date de contact:
FILIMON MIRCEA RADU
Telefon: 0749511975
Email:poroswash12@gmail.com

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.