Guvernul României a pus în dezbatere publică proiectul unei ORDONANŢE de Urgenţă , prin care :

a) MODIFICĂ/COMPLETEAZĂ/INTRODUCE DEROGĂRI/PROROGĂ: 45 de Legi şi Ordonanţe

b) ÎNFIINŢEAZĂ:

 • Fondul de Dezvoltare si Investitii;
 • Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare;
 • programul ”gROwth – investim în copii, investim în viitor”;

c) ACORDĂ o alocaţie pe persoană, suportată de la bugetul de stat, în scopul stimulării îmbunătăţirii condiţiilor de habitat şi de alimentaţie, în cadrul grădiniţelor cu profil sportiv, precum şi în cadrul rezidenţelor de 5 stele pentru persoanele vârstnice.

d) INSTITUIE taxa pe activele instituțiilor financiar bancare – taxa pe lăcomie. 

Proiectul de OUG este caracterizat printr-o modificarea amplă în foarte multe domenii alte vieţii sociale şi economice, fiind discutabil dacă printr-o OUG se pot modifica practic 45 de acte normative.

MODIFICĂRI ALE CADRULUI LEGAL

 1. Reducerea numărului domeniilor în care pot fi utlizaţi lucrătorii zilieri de la 26 de domenii la 6 domenii (agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură, pescuit şi acvacultură), prin modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 2. Completarea Codului Muncii în sensul introducerii mai multor salarii minime brute pe domenii de activitate;
 3. Noi modificări ale Codului Fiscal, începând cu 1 ianurie 2019, prin 28 de puncte (acestea se adaugă celor 236 modificări ale Codului Fiscal impuse a fi aplicate de întreprinzători în 11,5 luni din 2018);
 4. Stabilirea preţului de 68 lei/MWh pentru cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili, în perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei;
 5. Instituirea taxei pe lăcomie, care va fi plătită de bănci, în situația în care media trimestrială robor depășește pragul de 1,5 %.

EFECTE ALE PROIECTULUI DE OUG
EFECTE PENTRU FORŢA DE MUNCĂ/CETĂŢENI:

 • Prin reducerea domeniilor în care pot fi angajaţii zilieri, de la 26 la 6, se îngreuneză accesul pe piaţă muncii a persoanelor necalificate care desfăşoară activităţi sezoniere, sporadice sau accidentale (de exemplu au fost eliminate domeniile hoteluri şi facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – domenii care sunt prin sezoniere).
 • Adoptarea proiectului în forma actuală va avea ca rezultat creşterea numărului de persoane neocupate, fără o calificare profesională şi de obicei fără educaţie şcolară, reprezentând grupul cel mai vulnerabil pe piaţă muncii.
 • Pentru salariaţii din sectorul bugetar nu se mai plătesc orele suplimentare, acestea putând fi compensate doar prin timp liber;
 • Pensiile din sistemul public nu mai cresc de la 1 ianurie 2019, ci de la 1 septembrie 2019.
 • Creşterea costurilor pentru credite, prin tranferul impozitului suplimentar în nivelul dobânzilor.

EFECTE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI, ÎN SPECIAL AL IMM-URILOR:

 • Se transferă efectele măsurilor politice luate fără consultarea partenerilor sociali, asupra întreprinderilor;
 • Modificările legislaţiei fiscale au generat efecte multiple negative asupra IMM-urilor:
  • Creșterea fiscalității;
  • Creșterea birocrației pentru toți contribuabilii și toți angajatorii;
  • Efort semnificativ de implementare a reformelor legislative;
  • Creșterea cheltuielilor de personal;
  • Dificultăți importante de implementare datorate timpului foarte scurt stabilit pentru aplicare;
  • Creșterea cheltuielilor administrative, privind actualizarea programelor informatice;
  • Necesitatea unor restructurări (concedieri individuale sau colective);
  • Probleme de asigurare a competitivității și derulării contractelor la export.
 • Crearea de probleme financiare companiilor din domeniul Energiei, Romgaz şi OMV Petrom, în care statul român este acţionar;
 • Rezultatul instituirii taxei pe lăcomie va fi creşterea costurilor de creditare pentru debitorii băncilor, deoarece băncile vor transfera orice impozit suplimentar în cadrul dobânzilor, taxelor şi comisioanelor suportate de clienţi, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice.
 • Creşterea numărului de falimente în cadrul IMM-urilor din domeniile în care statutul va stabili în mod arbitra nivelul salariului minim brut pe ţară în mod diferenţiat, cu posibila problemă de constituţionalitate raportat la dispoziţiile art. 41 alin. 2 din Constituţie
 • Slăbirea pilonului II de pensii, prin acordarea posibilităţii retragerii sumelor strânse de contribuabili, fapt care va determina scăderea investiţiilor făcute de aceste fonduri în economia privată, concomitent cu un puseu inflaţionist prin aruncarea pe piaţă a unor mari sume de lichidităţi.
CITEȘTE ȘI:  Cum să îți crești vânzările cu ambalaje inteligente? Ghidul antreprenorului pentru a obține un avantaj competitiv

SOLUŢIILE CNIPMMR
PENTRU EFICIENTIZAREA POLITICILOR PUBLICE

 • ANAF să verifice şi să impoziteze preţurile de transfer, acestea fiind venituri care scapă controlului;
 • Eficientizarea serviciilor publice, prin stabilirea de criterii de performanţă;
 • Realizarea de investiţii publice, aceste având efect multiplicator în economie;
 • Asumarea responsabilităţii în mod transparent şi democratic de către decidentul politic şi nu impunerea de soluţii.

CNIPMMR respinge ferm proiectul de OUG întrucât dispoziţiile afectează mediul de afaceri, măsurile de completare a cadrului legal fiind de mare amploare cu efecte negative multiple asupra întreprinzătorilor.

“Consecințele acestei ordonanțe le vedem deja pe bursă iar prețul va fi plătit de către toate categoriile sociale:

 1. IMM-urile pentru care costurile de creditare vor crește, prețul energiei deja a crescut iar impredictibilitatea e la cote alarmante,
 2. Companiile mari, de stat, au deja de suferit, bursa a căzut astăzi într-un mod amețitor și foarte periculos,
 3. Angajații din mediul public si privat ale căror pensii vor dispărea. De remarcat și faptul că pentru mediul privat se restrâng de la 26 de domenii, la numai 6 unde, existând posibilitatea de a angaja zilieri, acest lucru vine după ce Guvernul deja supraimpozitase contractele part- time. În plus, se instituie, de asemenea, un al treilea salariu minim, pe domeniul constructiilor.
 4. Pensionarii, categoria cea mai vulnerabilă, nu vor mai beneficia de indexarea pensiei dar vor ,beneficia de scumpiri în lanț.

Soluțiile pe care noi le identificăm sunt reprezentate de stoparea din a transfera responsabilitatea pe umerii celor care muncesc, controlarea imediată de către ANAF a companiilor care practică prețuri de transfer, folosirea de către mediul public a unui aparat limitat de oameni eficienți, profesioniști și remunerați pe măsură, folosirea fondurilor europene pentru investiții și rezolvarea problemelor economiei și societății și instituirea responsabilității în toate acțiunile desfășurate de către Guvern.”, Florin JIANU, președinte al CNIPMMR.

Anexa
Proiectul de OUG:

MODIFICĂ/COMPLETEAZĂ/INTRODUCE DEROGĂRI/PROROGĂ:

 1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate;
 3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
 6. Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,
 7. Legea privind finanțele publice, nr.500/2002,
 8. Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;
 9. Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
 11. Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României;
 12. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 13. Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 14. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
 15. Legea 218 /2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă;
 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;
 17. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 18. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (28 de modificări);
 19. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 20. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 21. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 22. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 23. Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
 24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor – cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
 25. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice;
 26. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
 27. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 28. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale,
 29. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;
 30. Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
 31. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind privind parteneriatul public-privat;
 32. Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 33. Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
 34. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
 35. Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R;
 36. Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
 37. Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;
 38. Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România,
 39. Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
 40. Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;
 41. Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit;
 42. Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului–Lupeni – august 1977 nr. 341/2004;
 43. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.
CITEȘTE ȘI:  Mihai Căldăraru lansează Campania Umanitară „DIN CE DAU CLĂDESC ÎN RAI„

b) SUSPENDĂ APLICAREA:

 1. Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I – IV din învățământul de stat și confesional
 2. prevederilor art. 8 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.