ANUNȚ finalizare proiect “Consolidarea poziției pe piață a companiei SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL prin înființarea unei noi activități în domeniul portalurilor web”

0
127

Comunicat de presă

Data: 28 iunie 2021   

ANUNȚ finalizare proiect “Consolidarea poziției pe piață a companiei SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL prin înființarea unei noi activități în domeniul portalurilor web”

Titlul proiectului: Consolidarea poziției pe piață a companiei SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL prin înființarea unei noi activități în domeniul portalurilor web

Numele beneficiarului: SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL

Obiectivul general al proiectului: consolidarea poziției pe piață a companiei SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL prin înființarea unei noi activități în cadrul companiei în domeniul portalurilor web. Astfel, scopul proiectului este acela de a extinde portofoliul de servicii al companiei prin dotarea acesteia cu active corporale și necorporale performante și angajarea de noi resurse umane pentru a presta o nouă activitate în cadrul companiei generatoare de venituri din administrarea unui portal web inovativ.

Obiective specifice: 1. Achiziționarea de active corporale și necorporale performante care să permită societății să își extindă activitatea pe o piață nouă de activitate în domeniul portalurilor web

  1. Îmbunătățirea performanțelor economice ale SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL cu ajutorul finanțării nerambursabile
  2. Crearea și menținerea a 3 noi locuri de muncă, cu normă întreagă, drept consecință a implementării proiectului din surse nerambursabile

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: MDLPA
Numele Organismului Intermediar: ADR Sud-Vest Oltenia
Valoarea totală a proiectului: 446.158,65 lei
Finanțarea nerambursabilă: 355.534,96 lei din care Contribuția FEDR- 302.204,72 lei și contribuția din bugetul național – 53.330,24 lei
Data începerii și finalizării proiectului: 01.07.2019– 30.06.2021, contract de finanțare nr.5335/29.04.2020
Codul MySMIS: 131729
Rezultatele proiectului: Înființarea unui nou punct de lucru și dotarea cu active corporale și necorporale a societății, Extinderea echipei companiei prin creare a 3 noi locuri de muncă, dintre care 2 din categoria grupului defavorizat, dezvoltarea uei noi activități în cadrul companiei în domeniul portalurilor web.
Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii: proiectul are un impact pozitiv asupra mediului de afaceri local întrucât în urma implementării compania administrează un portal web de business, dar și asupra comunității locale prin generarea de venituri și crearea a 3 noi locuri de muncă.

SC ARIA ORIGINAL DESIGN SRL
Date de contact beneficiar:
Tel: +40722.773.779, Email: alina@ariaunited.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.