Rolul consultantului in accesarea finantarilor nerambursabile

0
841
Consultanta fonduri europene

Rolul consultantului în accesarea finanțărilor nerambursabile

–  între oportunitate și oportunism  –

Accesarea finanțărilor nerambursabile reprezintă un punct de interes major pentru antreprenorii care vizează creșterea gradului de competitivitate în piața de profil prin realizarea de investiții sustenabile, cu bani europeni.

Scrierea, depunerea și implementarea unui proiect poate ridica dificultăți și pentru cei mai experimentați consultanți din cauza caracterului dinamic al liniilor de finanțare, al schimbării frecvente de cadru legislativ și al interpretării normelor metodologice. În cele ce urmează, vom parcurge 10 puncte-cheie pentru a afla cum putem distinge între oportunitate și oportunism, cum alegem consultantul și, mai ales, daca este obligatoriu să apelăm la serviciile de consultanță.

  1. Costurile aferente consultanței sunt eligible

,,Pot plăti consultanța prin program?”

Regula în domeniul fondurilor nerambursabile este posibilitatea bugetării cheltuielilor de consultanță, fiind, pe cale de excepție, singura cheltuială eligibilă permisă înainte de aprobarea proiectului. Caracterul fundamental al cheltuielilor de consultanță este susținut indirect prin posibilitatea deducerii acestora, în aproape toate cazurile. Totodată, o regulă nescrisă, ne spune că asumarea unui plan de afaceri de către un consultant avizat poate întări prezumția de seriozitate, implicare și cunoaștere profundă a prevederilor și implicațiilor programului, în ochii evaluatorului.

Chiar dacă un program de finanțare poate părea simplu de accesat și fără consultant, este esențial să vă întrebați dacă nu cumva este mai bine ca pentru 5-7% din valoarea pe care o puteți accesa să reduceți riscul de a face erori simple pentru un consultant care vă pot costa în final finanțarea. Recent o măsură de 2000 euro promovată de către ministerul de resort ca fiind foarte simplă de accesat fără consultant a dus la un procent de recuperare/restituire a banilor de către aprox.26% dintre aplicanții fără consultant. Motivul a fost simplu, oricât de ușor ar părea un program de finanțare întotdeauna pot exista elemente pe care un antreprenor să nu le înțeleagă pentru că nu este familiarizat cu termenii, cu procedurile sau pentru că fiind preocupat de business-ul său nu verifică zilnic eventuale notificări, statusul finanțării sau al contractului sau ratează termenele de raportare. Ori tocmai acesta este rolul consultantului și tocmai pentru că urmărește permanent astfel de elemente merită cei 5-7% din finanțare.

  1. Alegerea programului

 ,,Cum aleg programul potrivit nevoilor mele?”

Aceasta este,probabil, cea mai frecventă întrebare adresată unui consultant.

De cele mai multe ori, denumirea programului sugerează conținutul programului, însă nu asigură și premisele oportunității accesării acestuia. Finanțările puse la dispoziția agenților economici sunt numeroase, acestea putând să provină din mai multe surse – guvernamentale, ale Uniunii Europene, norvegiene, mixte etc. Astfel, pentru a putea alege un program potrivit, este necesară o viziune holistică și o abordare obiectivă multidirecțională. Este de la sine înțeles că antreprenorul își cunoaște cel mai bine afacerea, însă, în multe cazuri, acesta poate deveni subiectiv și dezorientat de multitudinea de opțiuni. Aici intervine rolul consultantului de a-i prezenta o serie de programe compatibile cu investițiile pe care dorește să le realizeaze, cu recomandări, avantaje, dezavantaje precum și efecte pe termen lung.

  1. Rambursarea finanțării atrase

,,Când și de ce trebuie să dau banii înapoi?”

Una dintre temerile stringente ale antreprenorilor aflați în cumpăna deciziei de accesare a finanțărilor publice este reprezentată de situația în care Autoritatea Contractantă decide retragerea finanțării alocate. Cu toții am auzit de situații în care beneficiarul a trebuit să înapoieze banii, cu toate dobânzile aferente cheltuielilor realizate până într-un anumit moment. Când și cum se poate întâmpla acest lucru? Cele mai frecvente situații sunt reprezentate de neîndeplinirea termenelor pentru depunerea documentelor, realizarea unor achiziții neeligibile, schimbarea destinației bunurilor sau a locației de implementare, nerespectarea altor condiții de eligibilitate, etc. – aceste situații se pot ivi în cadrul tuturor programelor, indiferent de complexitate. Astfel cum am subliniat și în punctul anterior, antreprenorul are datoria de a-și cunoaște foarte bine afacerea, iar moral nu îi poate fi imputată necunoașterea detaliilor din Ghidul Solicitantului. Prin urmare, este recomandată încheierea unui contract de consultanță pe toată perioada derulării proiectului pentru a trece riscurile din sarcina sa în cea a consultantului, care, în baza experienței, poate preveni erorile ce conduc la rambursarea finanțării.

  1. Criterii de eligibilitate, condiții artificiale și conflictul de interese
CITEȘTE ȘI:  Internship&Trainee Marathon: Recrutarea Tinerilor din România în Era Digitală

,,Dincolo de grila de punctaj… exista neprevăzut”

Criteriile de eligibilitate trebuie interpretate extensiv, întrucât pot apărea condiții artificiale sau conflicte de interese ce conduc la respingerea proiectului. Este de evitat utilizarea programelor care calculează șansele unui proiect de a intra la finanțare, întrucât analiza trebuie obligatoriu să fie una personalizată, complexă și în concordanță cu alte norme metodologice ori legale nestipulate direct în cadrul Ghidului Solicitantului. Fiecare linie de finanțare prezintă specificitatea sa, cunoașterea chestiunilor ce țin de detaliu poate face diferența între doua proiecte cu punctaj egal și, doar aparent, cu șanse egale.

  1. Cheltuieli bugetabile

 ,,Ce cumpăr, cum cumpăr și de unde cumpăr?”

Principalul aspect de interes pentru antreprenor este reprezentat de cheltuielile pe care le poate face în cadrul unui program. Există numeroase cheltuieli bugetabile, corecte din perspectiva programului, însă nepotrivite din perspectiva punctajului sau a oportunității achiziției în raport cu obiectul de activitate. Rolul consultantului este de a se asigura că beneficiarul înțelege și acceptă implicațiile pe termen lung ale investiției și că toate achizițiile sunt eligible, procedând la justificarea acestora în spiritul programului, al normelor juridice aplicabile și al obiectivelor trasate în planul de afaceri.

  1. Criterii de departajare

 ,,Punctaj egal nu înseamnă șanse egale”

Criteriile de departajare joacă un rol esențial în aprobarea unui proiect. Acestea sunt, desigur, accesibile oricărui cititor, fiind prevăzute în Ghidul Solicitantului. Accesibilitatea acestora nu este însă suficientă pentru a realiza o interpretare realistă a acestora. Experiența consultantului este fundamentală în trasarea liniilor planului de afaceri privind asumarea criteriilor de departajare deoarece acesta are o viziune de ansamblu, în baza experienței accumulate, și poate realiza o operație rațională de anticipare a punctajului.

  1. Implementarea proiectului – principala provocare

 ,,Am un proiect câștigat, cum îl implementez?… Regulile nu sunt foarte clare…”

Implementarea proiectului reprezintă transpunerea planului de afaceri în planul realității, cu respectarea condițiilor obligatorii și a celor asumate în momentul depunerii. Majoritatea programelor de finanțare sunt ambigue cu privire la procedura implementării, aceasta bazându-se pe mai multe texte incidente și, uneori, făcând apel la cutumă, la precedentul edițiilor anterioare. De regulă, în cadrul implementării, cei mai mulți beneficiari fără consultant comit greșeli ce duc la retragerea finanțării, nu din lipsă de capacitate, ci din lipsa unei proceduri bine puse la punct. Astfel, este recomandat ca expertul ce redactează și depune proiectul să fie același care îl și implementează deoarece cunoaște cel mai bine fundamentul și obiectivele planului de afaceri, el realizând întregul raționament al acestuia din perspectiva accesării fondurilor.

  1. Oferta de consultanță

,,Pot plăti consultanța după aprobarea proiectului?”

Răspunsul clar și tranșant este nu. În momentul de față nu există consultant cu expertiză în piață care să nu solicite onorariul aferent scrierii proiectului. În măsura în care întâlniți un astfel de consultant, este recomandat să refuzați serviciile acestuia întrucât, cel mai probabil, se află la început de drum, dorește să își formeze un portofoliu de clienți, însă neremunerarea unui serviciu care poate dura și câteva luni este un indicator al lipsei de experiență. Singura situație în care se poate să nu plătiți redactarea planului de afaceri este în baza unui acord ce rezidă în pre-existenta unei relații profesionale pe termen lung.

CITEȘTE ȘI:  Codiax 2023: Uneste Vizionari pentru a Explora Viitorul Inovației în Deep Tech

Astfel, consultanța se plătește înainte de depunerea proiectului deoarece este un serviciu care angrenează mai multe resurse umane pe o perioadă lungă de timp – stabilirea eligibilității, comunicarea cu clientul, scrierea planului de afaceri, cercetarea pieței, realizarea previziunilor economico-financiare, etc. Practic, rațiunea existenței primei tranșe a onorariului este ca societatea de consultanță să își poată acoperi costurile de funcționare în timpul lucrului la proiectul dvs., urmând să realizeaze profit abia după aprobarea proiectului prin acordarea celei de a doua tranșe – fiind o situație de win-win.

Recomandarea este însă să existe un echilibru privind tranșa 1 și comisionul de succes, fiind evident motivant pentru consultant să ia majoritatea banilor la aprobarea finanțării.  

Ca orice serviciu, consultanța este un serviciu necesar pentru depunerea unui proiect, întrucât suplinește o expertiză pe care antreprenorul nu o are – aceea de scriere și implementare proiect. Pentru a participa la o competiție de proiecte este esențial, în primul rând să poți participa și să ai dosarul cât mai complet și bine întocmit, iar tocmai acesta este rolul consultantului. Să întocmească toată documentația necesară depunerii proiectului, să depună un  proiect implementabil, să crească șansele de a obține finanțarea și să preîntâmpine încă din etapa de scriere eventuale probleme ce pot apărea în implementare. Astfel că trebuie să vă puneți întrebare de ce un consultant cu experiență și portofoliu de clienți ar alege să ofere această expertiză, esențială în depunerea unui proiect cu șanse reale, ar alege să presteze gratis aceste servicii? Evident că un consultant bun, nu va presta niciodată gratis astfel de servicii.

Atunci când angajați un avocat, nu știți dacă veți câștiga procesul, dar îl angajați pentru a avea o șansă, la fel trebuie privit și consultantul.

  1. Promovarea

,,Prima căutare, primul consultant”

Nu supraapreciați firmele de consultanță ce apar pe primele poziții în motorul dvs. de căutare și au semnul ,,Anunț” în dreptul link-ului. Aceste companii investesc sume enorme în publicitatea plătită și, de regulă, principala modalitate de a-și recupera banii este prin realizarea unui volum foarte mare de proiecte la indigo, fără o analiză temeinică de eligibilitate și care inoculează deseori beneficiarului concepția ce orice idee de afacere poate fi dezvoltată prin fonduri. Solicitați mai multe păreri. Aici puteți face distincția clară dintre oportunitate și oportunism astfel că recomandarea noastră este să solicitați întotdeauna răspunsuri scrise, cu indicarea pasajelor din Ghidul Solicitantului, să studiați atent contractul de consultanță și să solicitați planul de afaceri înainte de depunere.

Și foarte important: NU EFECTUAȚI NICIODATĂ PLĂȚI FĂRĂ SĂ AVEȚI CONTRACTUL DE CONSULTANȚĂ SEMNAT ȘI FĂRĂ SĂ FI ANALIZAT CU ATENȚIE OBLIGAȚIILE ASUMATE DE CONSULTANT ÎN CONTRACT!

  1. Costurile ascunse ale unui proiect

,,Cum estimez valoarea reală a proiectului meu?”

Fiecare proiect, indiferent de linia de finanțare, va genera costuri neprevăzute. Un consultant bun vă poate ajuta să vă formați o viziune de ansamblu asupra mecanismului de funcționare al fondurilor și al cheltuielilor ascunse – cheltuieli neprevăzute ce se traduc în pierderi financiare pentru antreprenor precum eligibilitatea TVA-ului, dobânzile creditului, realizarea achizițiilor, etc. Asigurați-vă că, dincolo de beneficii, cunoașteți și riscurile accesării unei finanțări.

Articol realizat de
Sabina Cristescu
M: 0732.077.575
Expert Fonduri Europene
www.ariaunited.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here