Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

0
4045
Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

Ordonanța de urgență supusă consultării publice prevede 3 forme principale de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă:

 1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
 2. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
 3. Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

* Sumele forfetare reprezintă o aplicare a principiului proporţionalităţii, prin care se urmăreşte simplificarea formalităţilor administrative pentru operaţiunile mici şi îmbunătăţirea accesului la fondurile structurale.

Obiective Specifice

 • Menținerea în piață a IMM-urilor din România;
 • Menținere/creșterea numărului de angajați;
 • Diversificarea activităților a IMM-urilor din România;
 • Sprijinirea activităților economice din domeniile de activitate care contribuie la reducerea soldului negativ a balanței comerciale.

Completeaza formularul si un specialist in consultanta fonduri IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine

  Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

  Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară.

  Alocarea se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență

  IMPORTANT: Expertii nostri in consultanta granturi IMM te pot ajuta cu verificarea firmei pentru stabilirea eligibilitatii pentru acest program, dar si pentru alte programe de finantare nerambursabila. Divizia noastra de consultansa fonduri IMM iti sta la dispozitie, fiind formata din experti cu o experienta de peste de 15 ani in accesarea de fonduri europene nerambursabile.

  Valoarea sprijinului acordat:

  1. 2.000 euro – pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro;
  2. 15% din cifra de afaceri dar nu mai mult de 150.000 euro – pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
  CITEȘTE ȘI:  Cum să te pregatesti pentru o importantă intalnire de afaceri

  IMPORTANT:

  * Dacă un beneficiar de ajutor de stat parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

  * Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

  Total sprijin alocat: 350.000.000 euro
  * 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.
  ** Valoarea contractelor încheiate pentru schema de sprijin aferentă granturilor pentru capital de lucru se supune regulilor privind supracontractarea prevăzută de OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

  Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile din domeniile de activitate de mai jos:

  • Restaurante;
  • Hoteluri;
  • Cafenele;
  • Industria alimentară și alte activități asimilate acesteia;
  • Servicii din domeniul transporturilor;
  • Agențiile de turism;
  • Editurilor/librăriilor/bibliotecilor;
  • Industriilor creative;
  • Organizarea de evenimente;

  a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

  Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

  ATENȚIE!
  Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:

  • Grantul pentru capital de lucru acordate IMM-urilor nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  • Cuantumul grantului pentru capital de lucru acordate IMM-urilor acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

  Completeaza formularul si un specialist in consultanta granturi IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine

   Pentru acordarea granturilor, beneficiarii menționați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

   1. au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
   2. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
   3. dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
   4. mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni de la data acordării grantului, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.
   CITEȘTE ȘI:  Cel mai mare târg virtual de agricultură din România, Agribusiness 4.0, ediția a II-a

   IMPORTANT:
   *
   În perioada 1 august – 15 septembrie 2020, MEEMA eliberează certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioda stării de urgență.

   Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin granturile prezentate:

   1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;
   2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
   3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
   4. cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;
   5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
   6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
   7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării;
   8. cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

   * Beneficiarii vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

   IMPORTANT: Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

   Completeaza formularul si un specialist in consultanta fonduri IMM iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine

    Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@antreprenorinromania.ro

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here