Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

0
646
1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

Ordonanța de urgență supusă consultării publice prevede 3 forme principale de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, pentru IMM-urile a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă:

 1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
 2. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
 3. Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

* Sumele forfetare reprezintă o aplicare a principiului proporţionalităţii, prin care se urmăreşte simplificarea formalităţilor administrative pentru operaţiunile mici şi îmbunătăţirea accesului la fondurile structurale.

Completeaza formularul si vei afla de la unul din consultantii nostri specializati in accesarea de fonduri

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Valoarea sprijinului acordat: 2.000 euro
* Se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, ca parte din Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020

Total sprijin alocat: 100.000.000 euro
* 85.000.000 euro din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat

Număr total de ajutoare care pot fi acordate: 50.000
* raportat la bugetul total si valoarea maximă a sprijinului acordat

Acordarea microgranturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

 1. Micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 2. Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;
 3. Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz.
CITEȘTE ȘI:  Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

* Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI

Pentru acordarea microgranturilor, beneficiarii menționați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 1. au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 2. au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la lit. b) și c) mai sus;
 3. își asumă obligația de a menține activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin microgranturile prezentate:

 1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.
CITEȘTE ȘI:  POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA LEGII DIALOGULUI SOCIAL

* Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare;

** Beneficiarii de microgranturi vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

IMPORTANT: Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului.

Completeaza formularul si vei afla de la unul din consultantii nostri specializati in accesarea de fonduri

Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@antreprenorinromania.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here