Granturi 2020 : Granturi pentru investiții prin Masura 3

0
313
granturi 2020 masura 3 investitii

Granturi 2020 : Granturi pentru investitii prin Masura 3, finantare 50.000 – 200.000 euro

Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor, necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

Poti solicita intre 50.000 – 200.000 euro granturi nerambursabile 2020 daca ai:
– firma cu cel putin 1 an fiscal vechime
– profit operational peste 80.700 lei
– capitaluri proprii pozitive in 2019
 
Completeaza formularul si un specialist in granturi pentru investitii iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


  Documentele de care vei avea nevoie in dialogul cu expertii nostri in accesarea de granturi pentru investitii sunt:

  • bilantul firmei pe anul 2019
  • codul CAEN pe care vrei sa activezi
  • localitatea unde vrei sa faci investitia

  Aceste granturi pentru investitii sunt destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  1. extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  2. realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  3. reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

  Domeniile de investiții susținute din granturi nerambursabile 2020  și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

  a) industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
  c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
  d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
  e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
  f) servicii de îngrijire și întreținere corporală;
  g) servicii de reparații și întreținere;
  h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
  i) confecții metalice/lemn/mobilier;
  j) confecții textile/pielărie;
  k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
  l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
  m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;
  n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
  o) comerț.

  Completeaza formularul si un specialist in consultanta granturi 2020 iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


   Acordarea granturilor se va face pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

   a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură ;
   b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere-plan de investiții prevăzut în Anexa 1 la prezenta procedură;
   c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
   d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
   e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
   f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost).
   g) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
   h) nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

   Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

   1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
   2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
   3. Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
   4. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

   IMPORTANT: Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

   Completeaza formularul si un specialist in consultanta granturi 2020 iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


    Tipurile de cheltuieli care pot fi acoperite prin granturile prezentate:

    a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
    b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
    c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

    Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

    1. cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
    2. cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
    3. cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

    Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

    1. cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
    2. cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
    3. orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate

    Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

    Completeaza formularul si un specialist in consultanta granturi 2020 iti verifica GRATUIT eligibilitatea firmei si suma pe care o poti obtine


     LĂSAȚI UN MESAJ

     Please enter your comment!
     Please enter your name here