FONDURI PENTRU ENERGIE PNRR – 3 NOI GHIDURI PUBLICATE IN CONSULTARE PUBLICA

0
1078

Ministerul Energiei a anunțat lansarea spre consultare publică 3 noi ghiduri privind Componenta C.6 – Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

MĂSURA DE INVESTIȚII I.1 – Noi capacități de producere energie electrică din surse regenerabile.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate.

În cadrul măsurii, vor fi putea fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv:

  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat;
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Vor putea depune proiecte întreprinderile mici și mijlocii (IMM), precum și întreprinderile mari care au ca activitate, producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu) corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – ”Producția de energie electrică”.

Intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul PNRR este de 50% din costurile eligibile, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat aferente bazată pe procedură de ofertare concurențială.

Valoarea maximă a ajutorului de stat nu poate depăşi 30 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții.

 

MĂSURA DE INVESTIȚII I.2, SUB-MĂSURA 2.2 – Sprijinirea investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în construirea de capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de electroliză.

Valoarea maximă a ajutorului de stat stabilită, care se va acorda în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie pentru 2022 este de 50 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții.

În cadrul procedurii de apel de proiecte, ce va fi lansată pentru schema menționată, vor fi putea fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv construirea de noi capacităţi pentru productia de hidrogen verde în instalații de electroliză, inclusiv extinderea de capacități de producție a hidrogenului verde.

Solicitanții eligibili sunt:

  1. operatori de productie, transport și distribuţie gaz natural,
  2. întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare de energie electrică,
  3. întreprinderi mici, mijlocii și mari producătoare/consumatoare de hidrogen,
  4. unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv asocieri/ parteneriate formate din solicitanți menționați în categoriile enunțate.
  5. Societăţile IMM și intreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine.
  6. Institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul energiei.

 

MĂSURA DE INVESTIȚII I.3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaze, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile, pentru producerea de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în termoficarea urbană.

Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate, iar valoarea maximă nu poate depăși 50.000.000 euro.

Intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul PNRR este 100% din  costurile eligibile,  cu respectarea regulilor de ajutor de stat.

În cadrul procedurii de apel de proiecte, ce va fi lansată pentru schema menționată, vor fi putea fi finanțate prin grant proiecte care au ca obiectiv realizarea/ modernizarea unităților de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în termoficarea urbană, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, și flexibile din punctul de vedere al volumului de hidrogen.

Solicitanții eligibili sunt:

  1. Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană.
  2. Unități administrativ-teritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare.

 

Aflați mai multe detalii despre cele 3 ghiduri publicate accesând acest link.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here