POR 2.2 : Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijloci
Apel POR 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

DESPRE POR 2.2

Programul POR 2.2 reprezinta un apel de proiecte organizat in cadrul axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.2. ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, cunoscut in randul antreprenorilor si ca apel POR 2.2 sau axa POR 2.2.

Aceasta prioritate de investitie sprijina dezvoltarea IMM-urilor pentru imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a produselor si a serviciilor, in vederea cresterii competitivitatii economiilor regionale si nationale, prin accesarea acestor fonduri structurale POR 2.2

Acest apel POR 2.2 de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în ordinea depunerii. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt considerate respinse.

La data de 29.05.2020 s-au incheiat cele 15 zile in care a fost supus consultarii publice ghidul solicitantului masura 2.2 POR 2020, urmand ca in urmatoarele luni sa fie publicat un ghid POR 2.2 final si sa se deschida sesiunea pentru a putea depune un plan de afaceri POR 2.2 si accesa finantarea.

CONSULTANTA POR 2.2

Completeaza formularul si beneficiaza de consultanta POR 2.2 din partea expertilor nostri
care iti vor verifica eligibilitatea companiei:

  * completand formularul, vei intra in contact cu consultantii nostri care detin o experienta de peste 15 ani in dezvoltarea de afaceri in plan national si international, accesarea de finantari in domeniul inovatiei, obtinerea de finantari direct de la Comisia Europeana (prin programele FP7, Orizont 2020, AAL, Celtic-Plus), finantari structurale in Romania si Europa Centrală si de Sud-Est si finantari nerambursabile.

  BUGET POR 2.2

  Valoarea finantarii nerambursabile acordate prin POR 2.2 este de:

  • minimum 1.5 mil. Euro
  • maximum 6 milioane euro

  Alocarea prezentului apel de proiecte POR 2.2 este de 150 mil. euro (contribuția FEDR și Buget de stat):

  Regiunea de dezvoltare

  Nord Est

  Sud Est

  Sud Muntenia

  Sud Vest Oltenia

  Vest

  Nord Vest

  Centru

  Mil. euro

  26,265,000

  22,290,000

  23,610,000

  17,955,000

  17,655,000

  21,495,000

  20,730,000


  BENEFICIARI POR 2.2

  Linia de finantare POR 2.2 isi propune sa sprijine companiile care au potential sa-si dezvolte/mentina pozitia pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei. Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile care se incadreaza in categoria:

  • intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a
  • intreprinderilor mijlocii din mediul rural

  Investitia se poate face in active corporale si necorporale legata de:

  • crearea unei unitati noi – de regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect
  • extinderea capacitatii unei unitati existente – ca urmare a investitiei, unitatea existenta este pusa intr-o situatie in care poate produce mai mult, din cel putin unul din produsele deja realizate in unitate, fara ca procesul general de productie sa fie fundamental schimbat
  • diversificarea productiei unei unitati – prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate; diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate

  NU se pot depune proiecte pentru investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov in cadrul prezentului apel. Regiunile de dezvoltare din care pot face parte potentialii beneficiari POR 2.2 sunt:

  • POR 2.2 Sud Est
  • POR 2.2 Vest
  • POR 2.2 Sud Vest Oltenia
  • POR 2.2 Nord Est
  • POR 2.2 Nord-Vest
  • POR 2.2 Sud Muntenia
  • POR 2.2 Centru

  Daca faci parte din potentialii beneficiari POR 2.2 eligibili, atunci poti depune un plan de afaceri por 2.2 pentru a accesa linia de finantare POR 2.2 sau poti apela la unul din consultantii nostri care iti pot oferi o oferta consultanta POR 2.2 avantajoasa:

   CONDITII ELIGIBILITATE 

   Conditii POR 2.2 pe care tu ca beneficiar trebuie sa le indeplinesti sunt urmatoarele:

   • Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoriaintreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural;
   • Domeniul de activitate in care se realizează investitia face parte din randul celor eligibile prin programul POR 2.2
   • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
   • Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentate in Declaratia de eligibilitate;
   • Locul de implementare a proiectului, care trebuie sa fie situat in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru intreprinderi mici si mijlocii sau in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii

   ACTIVITATI ELIGIBILE 

   Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.  Vrei sa stii daca firma ta detine un caen eligibil POR 2.2 ?

   Descarca anexa 2 POR 2.2 care contine coduri caen eligibile pentru POR 2.2 si astfel vei avea o multitudine de exemple de coduri caen si domenii eligibile pe care sa dezvolti o noua activitate sau sa iti extinzi activitatea curenta.

   Daca firma ta detine in actul constitutiv coduri caen eligibile POR 2.2, completeaza formularul de mai jos si un consultant va lua legatura cu tine pentru a te ajuta sa aflii daca indeplinesti conditiile de eligibilitate POR 2.2 :


    INVESTITII ELIGIBILE

    Investitiile eligibile pentru co-finantare prin ajutor de stat regional includ:

    • Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
    • Dotarea cu active corporale, necorporale.

    Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale. Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale). Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale.

    Investitii in active corporale:

    • lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
    • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
    • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala;
    • Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

    Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:

    • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
    • trebuie sa fie amortizabile;
    • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)
    • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

    IMPORTANT:

    • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare;
    • Nu sunt eligibile proiectele care includ investitii demarate (i.e. a fost inceputa executia lucrarilor de constructii sau a fost data o comanda ferma de bunuri) inainte de depunerea cererii de finantare.
     * nu se considera ca investitia a fost demarata daca, asupra imobilului ce face obiectul investitiei, au fost efectuate si finalizate lucrari de demolare inainte de depunerea cererii de finantare.

    Completeaza formularul si vei afla de la unul din consultantii nostri
    specializati
    in accesarea de fonduri POR 2.2:

     CHELTUIELI ELIGIBILE

     1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
     • Amenajarea terenului;
     • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
     1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:
     • Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
     1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
     • Studii de teren
     • Obtinere avize, acorduri, autorizatii
     • Comisioane, cote si taxe
     • Proiectare si inginerie
     • Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
     • Consultanta – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
     • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
     • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului
     • plata serviciilor de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul
     • Asistenta tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
     • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
     • plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

     Pentru proiectele care implica lucrari de constructii care se supun autorizarii, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica (detaliate in cadrul acestui capitol) sunt eligibile in limita a 7% din valoarea eligibila a proiectului.

     Pentru proiectele care nu implica lucrari de constructii care se supun autorizarii, cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica (detaliate in cadrul acestui capitol) sunt eligibile in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului.

     Atentie! Contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica este de 50%. In cazul proiectelor implementate in regiunea de dezvoltare Vest, de catre intreprinderii mijlocii, contributia programului la cheltuielile cu proiectarea si asistenta tehnica, este de maximum 45%.

     1. Cheltuieli pentru investitia de baza
     • Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
     • Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar. Cheltuielile cu lucrari de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.
     • Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
     1. Alte cheltuieli
     • Organizare de santier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
     • Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile

     IMPORTANT: Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

     Completeaza formularul si vei afla de la unul din consultantii nostri
     specializati
     in accesarea de fonduri POR 2.2:

      CHELTUIELI NEELIGIBILE PE AXA POR 2.2:

      1. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
      2. achizitionarea de terenuri si/sau constructii
      3. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
      4. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii – e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ- gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie)
      5. costuri de personal
      6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor
      7. contributia in natura
      8. amortizarea
      9. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
      10. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”
      11. cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectului tehnic
      12. cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului
      13. cheltuieli cu activitatea de audit financiar
      14. cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” de mai sus.

      Poti apela la unul din consultantii nostri care iti pot oferi o oferta consultanta POR 2.2 avantajoasa:

       RATA DE COFINANTARE

       Cofinantarea acordata in cadrul prezentului apel POR 2.2 de proiecte se acorda in limita intensitatii ajutorului de stat regional (vezi procentele din tabelul de mai jos), stabilite in functie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul careia se implementeaza proiectul finantat), precum si de tipul solicitantului (respectiv incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii)

       Contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile

       Categoria IMM/ Regiunea de

       dezvoltare

       Nord Est

       Sud Est

       Sud Muntenia

       Sud Vest Oltenia

       Vest

       Nord Vest

       Centru

       Intreprinderi mijlocii

       60%

       60%

       60%

       60%

       45%

       60%

       60%

       Intreprinderi mici

       70%

       70%

       70%

       70%

       55%

       70%

       70%

       Daca te intrebi care este contributia ta minima pe care trebuie sa o aduci in proiect, adica co-finantarea de care tu trebuie sa dispui (prin fonduri proprii sau prin linie de credit, etc.), iti prezentam mai jos:

       Contributia minima a solicitantului la valoarea eligibila

       Categoria IMM/ Regiunea de

       dezvoltare

       Nord Est

       Sud Est

       Sud Muntenia

       Sud Vest Oltenia

       Vest

       Nord Vest

       Centru

       Intreprinderi mijlocii

       40%

       40%

       40%

       40%

       55%

       40%

       40%

       Intreprinderi mici

       30%

       30%

       30%

       30%

       45%

       30%

       30%

       * Prin excepție, contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare și asistență tehnică (detaliate la capitolul 3 din secțiunea 3.4. „Eligibilitatea cheltuielilor”) este de 50%, indiferent de categoria IMM în care se încadrează solicitantului ori regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul. Excepția nu se aplică proiectelor implementate în regiunea de dezvoltare Vest, de către întreprinderi mijlocii, caz în care contribuția programului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică, este de maximum 45%.

       Pentru ca solicitantul sa poata accesa fonduri nerambursabile POR 2.2, trebuie sa detina capacitatea financiara de a asigura:

       1. contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului,
       2. finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si
       3. resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

       * Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu trebuie sa depaseasca data de 31.12.2023

       GRILA EVALUARE

       Descarca aici acest ghid POR 2.2 2020 care a fost supus consultarii publice si care cuprinde inclusiv fisierul POR 2.2 anexa 2 lista domenii eligibile pe care il poti consulta sa vezi daca activitatea ta este eligibila. Momentan asteptam lansarea unui ghid final insa nu sunt preconizate modificari majore, iar proiectele trebuiesc pregatite din timp pentru a depune in timp util

       DATA LANSARE

       Daca te intrebi cand se deschide POR 2.2 iti putem transmite momentan ca data de lansare nu este momentan cunoscuta, insa conform declaratiilor oficiale, in perioada iulie – octombrie se vor putea depune proiectele. Termenul limita pentru care poate fi acordat ajutorul este 31 decembrie 2020, conform Regulamentului UE 651/2014, prin urmare termenul de deschidere por 2.2 este asteptat sa fie anuntat curand.

       Verifica eligibilitatea proiectului tau completand datele de contact in formularul de mai jos, iar un consultant din partea noastra te va contacta pentru a solicita informatiile de interes si pentru a-ti pregati o oferta consultanta por 2.2 personalizata:

        * completand formularul, vei intra in contact cu consultantii nostri care detin o experienta de peste 15 ani in dezvoltarea de afaceri in plan national si international, accesarea de finantari in domeniul inovatiei, obtinerea de finantari direct de la Comisia Europeana (prin programele FP7, Orizont 2020, AAL, Celtic-Plus), finantari structurale in Romania si Europa Centrală si de Sud-Est si finantari nerambursabile.

        Daca vrei sa afli  noutati POR 2.2, inregistreaza-te in formularul de mai sus, apeleaza-ne la 0732.077.575 sau scrie-ne pe office@antreprenorinromania.ro speta proiectului tau, pentru a identifica impreuna solutii de finantare.

        PS: Vezi si alte finanțări disponibile pentru compania ta, altele decat programul POR 2.2

        LĂSAȚI UN MESAJ

        Please enter your comment!
        Please enter your name here