Impreviziunea – conditie pentru aplicarea mecanismului dării in plată

0
465

Prin Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, in vigoare din 16 mai 2020, s-a introdus o noua condiție pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie, respectiv sa fie indeplinită și condiția privind impreviziunea.

Condiția existenței impreviziunii se prezuma absolut in favoare consumatorului care formuleaza notificarea de dare in plata, ceea ce insemna ca banca nu va putea administra probe pentru a dovedi contrariul. 

Condiții:

Potrivit noii legi, reprezintă criterii alternative de individualizare a impreviziunii următoarele evenimente, prevazute alternativ:

  1. a) pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Națională a României la data transmiterii notificării de plată și cursul de schimb publicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de credit;
  2. b) pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

ATENȚIE!!! Pentru a fi indeplintă conditia existentei impreviziunii este necesare menținerea acestor praguri valorice în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată.

Cum pot consumatorii apela la mecanismul dării in plată?

În vederea aplicării Legii dării in plată, consumatorul transmite băncii, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar,

Notificarea de dare in plată va trebui să cuprindă și stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convențional al instituției de credit să se prezinte la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalități, izvorând din contractul de credit ipotecar.

Convocare la notariat. Efectele asupra plăților și a procedurilor judiciare sau execuționale

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere și nici mai lung de 90 de zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum și orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de un creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunțarea la notificarea de dare în plată și părțile vor fi repuse de drept în situația anterioară. 

 Efectele contestației bancii asupra plăților.

Banca are dreptul de a formulat contestatie impotriva notificarii de dare in plată. Până la soluționarea definitivă a contestației formulate de bancă se menține suspendarea oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de banca sau de persoanele care se subrogă în drepturile bancii împotriva debitorului.

Soarta executăriilor silite.

De la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here