Raspunderea angajatorului necuviincios in stare de urgenta

0
561

Potrivit art. 1 alin (4) din O.U.G. 32/2020, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației angajatorii vor depune prin poștă electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene  sau a mun. București în funcție de locul în care își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe pe proprie răspundere și lista persoanelor care urmează să benefiieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.  

Care este sancțiunea în cazul în care angajatorul căruia i-a fost aprobată cererea desfășoară totuși activități  specifice contractului de muncă tocmai cu angajații declarați a fi în somaj tehnic?

Potrivit art. 326 referitor la falsul în declarații din Noul Cod Penal : “ Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau a unei entități în carea aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii or împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

Prin O.U.G. 28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal limita minima a pedepsei cu închisoarea pentru fals în declarații a fost majorata la 6 luni, față de 3 luni, pentru aceleași fapte. Prin urmare, potrivit noilor dispoziții, savârșirea infracțiunii de fals în declarații se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani.

Astfel, angajatorul care depune declarația pe proprie raspundere pentru acordarea somajului tehnic la agenția pentru ocuparea forței de munca de la locul sediului social, căruia i-a fost aprobată cererea si care continuă desfășurarea activității cu angajați declarați a fi în somaj tehnic săvârsește infracțiunea de fals în declarații potrivit Noului Cod Penal.

Totodata, conform art. 77 lit g) “săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prijeluită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență” constituie circumstanță agravantă.

Care este efectul unei circumstanțe agravante?

În cazul în care există circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.

Care este sancțiunea în cazul în care angajatorul nu efectueaza plata indemnizației către angajați?

Potrivit O.U.G 32/2020 privind modificarea și completarea O.U.G. 30/2020 : La articolul XIII, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2). 

Neacordarea indemnizației primite de către angajator angajaților constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 până la 5.000 lei conform art. 260 alin (1) lit. k) Codul Muncii.

Despre Casa de avocatura Bordianu si Asociatii

Societatea “Bordianu şi Asociaţii” activează de peste 10 ani pe piața avocaturii din Romania, echipa fiind formată din 7 avocați cu experiență în diferite arii juridice, ca de exemplu dreptul comercial, malpraxis, proprietate intelectuală sau dreptul muncii.

Pentru “Bordianu şi Asociaţii” cel mai important este clientul şi surmontarea problemelor juridice ale acestuia. Ne concentrăm toate eforturile, toate cunoştinţele şi experienţa acumulată, pentru a duce la bun sfârşit fiecare caz, fiecare relaţie profesională.

Valorile care ne ghidează în activitatea de zi cu zi sunt profesionalismul, transparenţa, comunicarea permamentă şi verticalitatea. Punând accent pe toate acestea, încercăm să facem din “Bordianu şi Asociaţii” una dintre casele de avocatură de top din România.

Contact: Catalina Bordianu Calangiu (Partener)
BORDIANU SI ASOCIAȚII
021 315.44.55, 0746.155.022
catalina.bordianu@bordianusiasociatii.ro
www.bordianusiasociatii.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.