Start-UP Nation Romania 2017 – Ghidul complet al solicitantului

0
7487
Start-UP Nation Romania 2017 ghidul complet al aplicantului

INFORMATII actualizate la 1 Iunie 2017

Programul Start-UP Nation Romania 2017 este tot mai aproape de a fi lansat. Au fost parcursi pasii legislativi legati de aprobarea si promulgarea cadrului legat de implementarea programului.

In ultimele zile s-au publicat documentele aplicative, anexele si variantele actualizate ale ghidului Start-UP Nation Romania. In lumina ultimelor modificari, Antreprenor in Romania vine in sprijinul dumneavoastra cu o varianta actualizata a ghidului si cu informatiile cele mai importante din documentele programului.

La inceputul lunii Iunie vor avea loc o serie de sesiuni de informare organizate de AIPPIMM. Ne asteptam ca la finalul acestor sesiuni de informare, care se bucura de o participare foarte mare avand in vedere ca s-au epuizat foarte repede locurile la toate cele 6 sesiuni, sa fie publicata varianta finala a documentelor si sa fie lansat oficial programul Start-UP Nation Romania 2017.

DEFINITIE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA : Program social de interes public pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, lansat de catre Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

OBIECTIVE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA : stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.

SCOPUL PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare ecomomica a Romaniei si a stimularii mediului de afaceri prin dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economiei, reducerii somajului prin crearea de noi locuri de munca si stimularea spiritului antreprenorial.

BENEFICIARII PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Toate intreprinderile infiintate dupa data de 30 Ianuarie 2017, data la care a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 10/2017, in baza prevedilor Legii nr 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate.

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI: Pe masura atragerii in afaceri a unui numar in crestere de persoane, mediul de afaceri sufera mutatii benefice nu numai sub aspectul dinamicii, dar si al compozitiei calitative ce deriva din valorificarea economica a rezultatelor cercetarii si inovarii, dezvoltarea unor noi produse si/sau operatiuni cu caracter de transfer tehnologic si parteneriate international.

CLIPURI PREZENTARE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA :

Ilan Laufer: „StartUp Nation 1/4: Prezentarea programului in 5 minute!”

Ilan Laufer: „StartUp Nation 2/4: Codurile CAEN eligibile.”

Ilan Laufer: „StartUp Nation 3/4: Prezentarea planului de afaceri in 5 minute! Varianta simplificata!”

Ilan Laufer: „StartUp Nation 4/4: Toate etapele obligatorii in 5 minute! Lucram intens alaturi de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, ne dorim ca toti aplicantii care se vor califica in cadrul programului sa aibe acces la un CREDIT PUNTE si prin intermediul acestuia acces direct/imediat la finantare.”

Ilan Laufer: „Cel mai asteptat clip din seria StartUp Nation: Raspundem la toate intrebarile venite din partea voastra.”

Daca nu ati identificat pana in prezent un partener care sa va ofere servicii de consultanta, va invitam sa intrati in legatura cu un specialist:

CRITERII ELIGIBILITATE PROGRAM START-UP NATION ROMANIA 

Cei care pot beneficia de acest program trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 1. Sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri
 2. Sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei)
 3. Detin o intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;
 4. Au capital social integral privat
 5. Nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociaţi sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate
 6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei – inclusiv regiunea Bucuresti-Ilfov
 7. Codul CAEN pentru care solicita finantare, este eligibil in cadrul Programului şi autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare
 8. Sunt infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017
 9. sunt înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.
 10. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul Start-up Nation Romania
 11. Nu au depasit plafonul minim de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, aşa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
 12. să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării planului de afaceri; În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul va avea un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.

NOTE START-UP NATION ROMANIA

 • Asociatii, actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentei scheme decat cu o singura societate
 • Asociatii pot fi asociati/actionari si in alte societati, cu conditia ca celelalte societati sa nu fie in faliment/insolventa.

BENEFICIILE PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA : Se poate acorda ajutor de minimis nerambursabil in suma maxima de 200.000 lei / beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim anual de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prezentate mai sus.

ACTIVITATILE CE POT PRIMI FINANTARE PRIN PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA : Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare se afla in faza de proiect si poate fi consultata pe site-ul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM) la adresa:  http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/. Activitatile economice cu cele mai sporite sanse de a primi finantare sunt prezentate in imaginea de mai jos:

Nr. Crt.Criterii 
Domeniul de activitate
A1Producție 40
 2Programare IT – cod CAEN 620140
 3Industrii creative35
 4Servicii30
 5Comerț și alte activități

25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul intreprinderii

B6Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu20

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer

C7Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer25
 8

Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer

Nota: prin absolvent dupa anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 01.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii cnf. Legii educatiei nationale nr.1/2011.!

20
  * definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 

Criterii aferent investiției

D9Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri10
 10Caracter inovativ al investiției5

Start-Up Nation Romania 2017 grafic punctaje

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.
Punctajul mimim pentru accesarea programului este de 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:

 • Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului
 • Numarul de locuri de munca pentru persoane defavorizate ce urmeaza a fi create in cadrul programului
 • Achizitia de echipamente tehnologice
 • Activitatea pe care acceseaza programul
 • Data si ora inscrierii in program

CHELTUIELILE ELIGIBILE ALE PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA :

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente achizițonării de corporale și/sau necorporale:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
  Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.
 2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;
 3. (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.
  (2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj, transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.
  (3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
  (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 5. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 6. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 7. Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul maxim de 3137 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;
 8. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în limita maximă a 8000 lei;
 9. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;
 10. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 3000 lei;
 11. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
 13. Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;
 14. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii S.A.- IFN (FNGCIMM) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

NOTE START-UP NATION ROMANIA:

 • Toți furnizorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul programului trebuie sa aibă autorizată activitatea de prestare/comercializare a acestora.
 • În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea.
 • Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil), comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
 • Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
 • Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritorale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC.
 • Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţăm respectiv crearea unui dosar de achizitie ( minim trei cereri de oferta, dovada transmiterii si ofertele primite, justificarea alegerii ofertei castigatoare si contractul cu furnizorul). Dosarul de achizitie se intocmeste pentru toate bunurile si serviciile, cu exceptia cheltuielilor aferente achizitiei spatiului, serviciilor de consultanta, salariilor, utilitatilor si chiriilor.
 • Cheltuielile efectuate, inclusiv dosarul achiziției și/sau facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de consultanta.

Iti doresti sa aplici pe programul Start-up Nation Romania 2017 sau ai un start-up la inceput de drum, www.AntreprenorinRomania.ro a conceput un pachet de promovare online si branding accesibil oricarui antreprenor la inceput de drum pentru a veni in sprijinul afacerii tale si a te ajuta sa maximizezi sansele de success si o crestere inteligenta a business-ului tau.

Ne-am gandit sa oferim unui numar limitat de Start-up-uri posibilitatea de a lucra cu profesionisti la preturi foarte mici.

Pachet promovare Start-up Nation

Va recomandam sa va inscrieti in lista celor interesati de acest serviciu cat mai repede intrucat vom alege un numar limitat de Start-up-uri care sa beneficieze de acest pachet.

ACTIVITATI SI FIRME CARE NU SUNT ELIGIBILE PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA

a) Intermedieri financiare si asigurari
1. 641 – Intermediere monetara
2. 642 – Activitati ale holdingurilor
3. 643 – Fonduri mutual si alte entitati financiare similare
4. 649 – Alte activitati de intermedieri fiananciare, exclusive activitati de asigurari si fonduri de pensii
5. 651 – Activitati de asigurari
6. 652 – Activitati de reasigurare
7. 653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
8. 661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
9. 662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
10. 663 – Activitati de administrare a fondurilor

b) Tranzactii imobiliare
1. 681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
2. 682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
3. 683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract

c) 920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri

d) Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope
1. 110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
2. 1200 – Fabricarea produselor din tutun
3. 2540 – Fabricarea armamentului si munitiei
4. 2051 – Fabricarea explozivilor
5. 4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
6. 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
7. 4725 – Comert cu amanuntul al bauturilo, in magazine specializate
8. 4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

e) Excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:
– Activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000
– Activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (ce) nr. 104/2000
– Activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
o Cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduce in piata de operatorii economici respective
o Cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari

Prin “prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.

Prin “comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere in piata, cu exceptia primei vanzari de catre producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare. O vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerate comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.

– Activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export
– Ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate
– Agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui
– Ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat agentilor economici care au ca obiect de activitatea prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

NOTE START-UP NATION ROMANIA:

 • In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare al prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate
 • Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctive intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.
 • In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele neeligibile, cat si in sectoarele care intra in domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activitati, cu conditia ca intreprinderea sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctive intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de ajutoarele acordate in conformitate cu prezenta schema.

GRAFIC ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA :

Conform ultimelor estimari si date communicate, sesiunea de primire a proiectelor va debuta in luna iunie si va dura pana in luna iulie, urmand ca evaluarea sa se finalizeze pana la sfarsitul lunii august si odata cu aceasta sa fie demarat procesul de semnare a contractelor.

PROCEDURA DE INSCRIERE IN PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA:

1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.
Operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

 1. (1) În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.
  (2) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut, în maxim 5 zile se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
  – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
  – numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/șomeri/absolventi după anul 2012
  – achiziția de echipamente tehnologice;
  – activitatea pe care accesează programul;
  – data și ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

VERIFICAREA SI SELECTIA BENEFICIARILOR PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA

1.Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:

a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.

b) verificarea planurilor de afaceri (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care OTIMMC constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

2. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul OTIMMC şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite de către OTIMMC solicitantului.

3. După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării OTIMMC, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC acordul de finanţare (anexa nr.9 la prezenta Procedură). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 septembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare.

4. În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente și/sau caracter inovativ trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.

MECANISMUL DE PLATA AL PROGRAMULUI START-UP NATION ROMANIA

La acest moment, plata este previzionata a se face in maxim 3 transe pentru toate activitatile certificate astfel:

 1. Prin mecanismul decontarii de rambursare, pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora; (acest lucru presupune ca beneficiarul sa faca plata bunurilor si serviciilor in avans urmand ca in baza facturilor si chitantelor/extraselor sa faca depuna cererea de rambursare pentru cheltuielile efectuate);
 2. Mecanismul decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat facturile; (acest lucru inseamna ca beneficiarul demareaza procesul de achizitie, selecteaza furnizorul, incheie contractul, primeste factura si negociaza un termen de plata la termen si trimite cererea de plata a facturilor urmand ca acestea sa fie platite direct de catre stat. Nota: recomandam sa aveti in vedere riscul ca plata sa fie intarziata din lipsa disponibilitatii fondurilor la data scadenta a facturilor si sa va ganditi la un plan secundar pentru a face platile scadente.)

Ghidul Start-UP Nation Romania prevede la acest moment ca: La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și software-ul necesar desfășurării activității.

Caracterul inovativ se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.

Pentru mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarul urmează pașii descriși în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte, care va fi achitat după primirea acordului de utilizare de la OTIMMC.

NOTE START-UP NATION ROMANIA:

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin Program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, începând cu anul următor finalizarii implementarii. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente.

Benficiarul este o obligat ca pentru o perioadă de minimum 2 ani din momentul finalizarii implementarii proiectului să menţină numărul și tipul locurilor de muncă pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. În cazul în care, în perioada menționată, locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent începând cu anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.

DURATA PROIECTULUI: include doua perioade succesive

a. 1 an durata de implementare efectiva a proiectului (in maxim 1 an trebuiesc efectuate cheltuielile incluse in planul de afaceri)
b. 3 ani perioada de monitorizare a efectelor proiectului.

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA : Antreprenorii interesați să primească sprijinul nerambursabil de până la 44.000 de euro vor trebui să întocmească un plan de afaceri. Structura acestuia, așa cum a fost anunțată de către Ilan Laufer, secretar de stat în cadrul MMACA este următoarea:

 • informații generale;
 • viziune și strategie;
 • resurse umane și activitate curentă;
 • prezentarea afacerii si a activitatilor necesare implementarii proiectului;
 • analiza SWOT a afacerii;
 • resursele umane implicate;
 • prezentarea proiectului de investitii;
 • analiza pieței si a produsului;
 • caracterul inovativ al investitiei
 • proiecții financiare
 • strategii de comercializare
 • justificarea necesității finanțării proiectului.

RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS PENTRU PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA :

 1. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ajutorul de minimis ce trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 Aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

Sursa informatiilor: http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation-2017/start-up-nation-2017/

CUVANT DE INCHEIERE START-UP NATION ROMANIA

Daca ati identificat deja un partener pentru serviciile de mai sus, va aducem la cunostinta ca puteti deveni membru Antreprenor in Romania decontand banii prin programul Start-up Nation achizitionand oricare dintre pachetele de promovare online ale AntreprenorinRomania. Obtine detalii completând formularul de mai jos:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here