1.500.000 EURO din Granturi Norvegiene pentru proiecte colaborative de cercetare

0
899
Finantare Nerabursabila

Apel proiecte colaborative de cercetare: Organizaţiile de Cercetare aflate în căutare de finanţări nerambursabile pentru dezvoltarea anumitor arii de activitate, pot depune proiecte până pe data de 01.10.2018, ora 16:00, pentru a obţine până la 1.500.000 Euro din Fonduri Norvegiene.

Apelul lansat se adresează consorţiilor formate din Organizaţii de Cercetare şi Societăţi Comerciale, iar finanţarea este acordată pentru propunerile de proiecte care acoperă una dintre următoarele tematici: energie, sănătate, mediu, ştiințe sociale și umaniste, (inclusiv studii de gen și studii de incluziune socială), tehnologia informațiilor și comunicațiilor, biotehnologie.

Finantari Norvegiene

Totodată, trebuie menţionat că acest program susţinut prin Granturi Norvegiene se adresează consorțiilor formate din Organizații de Cercetare și Societăţi Comerciale (întreprinderi mici, mijlocii sau mari), după cum urmează:

 • Coordonatorul (Project Promoter) trebuie să fie o Organizație de Cercetare din România;
 • Este nevoie de cel puțin un partener din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein, care poate fi Organizație de Cercetare sau Societate Comercială
 • Coordonatorul desemnează un Manager de proiect (Principal Investigator), un cercetător care asigură zilnic conducerea științifică a proiectului de cercetare şi care este angajatul lor cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau cel puțin pe perioada de desfăşurare a proiectului. Acesta este eligibil dacă deține titlul de doctor în domeniul proiectului; implicarea sa este semnificativă și suficientă pentru o implementare corespunzătoare a proiectului; este asignat aceastei poziții pentru o singură propunere de proiect.
 • Coordonatorul și partenerii de proiect nu sunt în stare de faliment sau lichidare, nu au datorii privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor, nu fac obiectul unei judecăți de fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală, spălare de bani sau orice altă activitate ilegală, supusă unui conflict de interese sau vinovată de prezentarea greșită a informațiilor.

[thrive_leads id=’9081′]

Ce cheltuieli se pot deconta prin programul de faţă?

Cheltuieli directe din fonduri nerambursabile pentru cercetare:

 • Costurile aferente personalului desemnat pentru proiect (cercetători, masteranzi și doctoranzi, tehnicieni și alți cercetători care sprijină personalul direct implicat în proiect, persoana responsabilă de gestiunea administrativă și financiară a proiectului).
 • Costurile aferente deplasărilor (transport, cazare, asigurări medicale şi taxe de participare la conferințe), respectând regulile naţionale;
 • Costul echipamentelor noi sau second-hand. Pentru Societățile Comerciale, doar partea din amortizare corespunzătoare duratei proiectului şi rata de utilizare efectivă în scopul proiectului pot fi considerate cheltuieli eligibile, în conformitate cu normele aplicabile privind schema de ajutor de stat;
 • Costurile materialelor și consumabilelor;
 • Alte costuri (inclusiv subcontractarea – nu mai mult de 15% din bugetul total al proiectului).
 • TVA-ul este eligibil doar în cazul entităților neplătitoare de TVA

Finantare Nerabursabila

Astfel, propunerile de proiect pentru Granturile Norvegiene se pot desfășura pe o perioadă de maximum 4 ani şi trebuie să se adreseze unei tematici principale, existând posibilitatea ca acestea să poată acoperi până la 3 subiecte cheie. Subiectul principal trebuie să se afle în aria tematică selectată, iar celelalte 2 pot fi şi din alte domenii tematice (dacă este cazul).

[thrive_leads id=’9081′]

Energie:

 • Materiale și tehnologii inovatoare pentru stocarea energiei;
 • Eficiența energetică în cadrul procesului de generare, transmitere, distribuție a rețelelor inteligente și la consumator / utilizatorul final;
 • Tehnologii de mediu ecologice pentru producerea / generarea de energie;
 • Surse de energie – diversificare / echilibru;
 • Captarea și stocarea carbonului.

Mediu:

 • Gestionarea poluanților emergenți în sistemele acvatice (tehnici de impact, remediere și reciclare) pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice ale resurselor de apă și a zonelor umede;
 • Monitorizarea ecosistemelor, afectate de schimbările climatice, gestionarea biodiversității, biosecuritatea, protecția și restaurarea ecologică;
 • Evaluarea impactului asupra mediului și a riscurilor tehnologiilor și produselor moderne, noi și emergente (inclusiv schimbările climatice);
 • Resurse, tehnologii și instrumente pentru economia circulară;
 • Cercetări privind schimbările climatice și / sau impactul fenomenului natural extrem asupra sistemelor naturale și antropice.

Sănătate:

 • Dezvoltarea strategiilor centrate pe pacienți pentru combaterea cancerului;
 • Medicina translațională în medicina regenerativă, bolile neurodegenerative și rare;
 • Îmbunătățirea sănătății publice prin implementarea unor strategii preventive bazate pe dovezi;
 • Incluziunea și abilitarea romilor.

Științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și studii de incluziune social:

 • Migrație, mobilitate, diaspora;
 • Democrație participativă, inovare socială și culturală, creștere economică;
 • Cosmopolitanismul și naționalismul;
 • Incluziunea socială și economică a grupurilor dezavantajate;
 • Digitalizarea și accesibilitatea patrimoniului cultural;
 • Incluziunea și abilitarea romilor

Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor:

 • Securitatea informatică, protecția datelor cu caracter personal, protecția infrastructurilor și serviciilor critice; Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software – inteligență artificială (AI) și cloud computing;
 • Tehnologii avansate de robotică, mecatronică și aditivare (imprimare 3D, bio-imprimare);
 • Tehnologii și aplicații ale Big Data și / sau Internet of Things (IoT) pentru Administrația Publică, Educație, Agricultură, Sănătate, Bănci etc.

Biotehnologie:

 • Biotehnologie pentru agricultură, acvacultură, silvicultură și biomasă;
 • Biotehnologie industrială și alimentară;
 • Biotehnologie pentru sănătate, medicină și industrii conexe;
 • Biotehnologia integrată de mediu.

În ceea ce privește tema-cheie „Incluziunea și abilitarea romilor”, în cadrul tematicilor principale Sănătate și Științe sociale și umaniste, inclusiv studii de gen și studii privind incluziunea socială, proiectele vor contribui la îmbunătățirea înțelegerii situației populaţiei de etnie romă și vor include întrebări de cercetare specifice, relevante pentru îmbunătățirea situației populației de romi. Solicitanţii de proiecte vor implica Organizații (pro) romi în formularea întrebărilor de cercetare relevante, ce vor fi incluse în aplicațiile proiectului și vor consulta aceste organizații în timpul implementării proiectului.

Finantare Nerambursabila

În cazul în care sunteţi interesat de obţinerea unei finanţări nerambursabile şi doriţi să depuneţi proiecte de cercetare pentru a accesa până la 1.500.000 Euro din Fonduri Norvegiene, completaţi formularul de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

[thrive_leads id=’9081′]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.