FONDURI NORVEGIENE DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE DE EURO PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR INOVATIVE PENTRU IMM-URI

0
1228
Fonduri internationale

Până pe 1 noiembrie IMM-urile din România interesate să investească în cercetarea și dezvoltarea de produse și soluții inovative, pot depune proiecte pentru a obține o finanțare nerambursabilă prin intermediul Fondurilor norvegiene dedicate IMM-urilor din România. Prin aceste granturi internaționale pot fi obținute sume între 50.000 euro și 2.000.000 euro pentru finanțarea cercetării la nivelul societăților comerciale dornice să investească în inovare. 

Fonduri internationaleFondurile Norvegiene reprezintă sursa de finanţare nerambursabilă ce pune la dispoziţia IMM-urilor bugetul necesar care să permită continua creştere şi dezvoltare a afacerilor și ideilor cu caracter inovativ, precum și posibilitatea de a crea parteneriate cu companii și organizații de cercetare din țări precum Norvegia, Islanda și Lichtenstein. 

Cine poate depune proiecte pentru a obtine finanţare prin fondurile norvegiene?

Prin acest Apel de Propuneri de Proiecte sunt disponibile 2 Scheme de Granturi:

1.Schema pentru Proiectele Individuale – finantare între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro

Solicitanți eligibili (Promoteri): IMM-urile, și întreprinderile mari cu un acționariat public de cel mult 25%, înregistrate ca persoane juridice în România și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă societăților comerciale.

Solicitantul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 3 ani fiscali până la data termenului de depunere pentru domeniile Inovare verde în Industrie şi Creștere Albastră și cel puțin cu 1 an fiscal înaintea termenului pentru domeniul TI&C. În ceea ce priveşte partenerii eligibili, aceştia pot fi orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) sau în România.

2.Schema pentru Granturi  Mici – finanţare intre 50.000 Euro si 2.00.000 Euro

Solicitanți eligibili (Promoteri): IMM-urile înregistrate ca persoane juridice în România și funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă societăților comerciale și ONG-urile care desfășoară activități economice, înregistrate ca persoane juridice în România și funcționând în conformitate cu legislația română în vigoare privind ONG-urile.

[thrive_leads id=’9081′]

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a putea aplica pentru granturile norvegiene?

 • Cel mai important criteriu îl reprezintă faptul că atât activitățile principale ale Solicitantului, cât şi cele ale Partenerului (Partenerilor) trebuie să se afle în strânsă legătură cu activitățile pentru care se depune propunerea de proiect.
 • De asemenea, Solicitantul și Partenerul (Partenerii), și reprezentanții legali ai acestora, care semnează propunerea de proiect trebuie să deţină cazier judiciar și fiscal curat, altfel nu vor putea fi consideraţi eligibili.
 • În cazul în care Solicitantul are unul sau mai mulți Parteneri, la propunerea de proiect se atașează un Acord de Parteneriat în care sunt definite rolurile și responsabilitățile partenerilor.
 • Ele nu trebuie sa fie întreprinderi în dificultate, faliment, sub administrare judiciară sau în curs de lichidare, să nu aibă activitățile suspendate, să nu facă obiectul unor proceduri cu privire la aceste chestiuni şi să nu fi făcut obiectul unei sentințe care are forța de res judicata pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație infracțională sau orice altă activitate cu relevanță pentru solicitare.

Proiectele finantate prin fondurile norvegiene se desfășoară pe o perioadă de maximum 3 ani și trebuie să se încadreze în următoarele domenii:

CITEȘTE ȘI:  PNDR 6.2

Inovare verde în industrie:

 1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în Granturi norvegiene de cercetaretehnologii inovatoare ecologice
 2. Dezvoltarea produselor și serviciilor ecologice
 3. Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”
 4. Instruire, conștientizarea și verificări ca activitate secundară aferentă activităților de mai sus

Proiectele privind Inovarea verde în Industrie trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de rezultat:

 1. a) Dezvoltarea tehnologiilor / proceselor / soluțiilor inovatoare verzi
 2. b) Tehnologii inovatoare / procese / soluții inovatoare aplicate (noi pentru întreprindere)
 3. c) Produse sau servicii ecologice comercializate (noi pe piață)
 4. d) Locurile de muncă nou create
 5. Dezvoltarea și investițiile în suprastructuri maritime
 6. Dezvoltarea soluțiilor legate de transportul maritim
 7. Dezvoltarea și investițiile în turismul costier și maritim
 8. Dezvoltarea și investițiile în biotehnologia albastră
 9. Dezvoltarea și investițiile în resursele miniere din patul de mare
 10. Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră
 11. Formare, conștientizare și verificări ca activitate secundară legată de activitățile de mai sus

Proiectele privind Creșterea Albastră trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de rezultat:

 1. Tehnologii / procese / soluții albastre dezvoltate
 2. Tehnologii / procese / soluții albastre aplicate (noi pentru întreprindere)
 3. Produsele sau serviciile albastre comercializate (noi pe piață)
 4. Locurile de muncă nou create

Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor:

 1. Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TI&C
 2. Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente TI&C
 3. Instruire, sensibilizare și verificări ca activitate secundară aferentă activităților de mai sus

Proiectele privind Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor trebuie să contribuie direct la unul sau mai mulți dintre acești indicatori de rezultat:

 1. Tehnologii / procese / soluții TI&C dezvoltate
 2. Tehnologii / procese / soluții TI&C aplicate (noi pentru întreprindere)
 3. Produsele sau serviciile TI&C comercializate (noi pe piață)
 4. Locurile de muncă nou create

granturi norvegieneAstfel, prin indicatorii de business, se estimează că proiectele finantate prin aceste granturi norvegiene vor produce o schimbare pozitivă pentru solicitant, în ceea ce privește cifra de afaceri anuală și profitul operațional net. Pe lângă aceasta, referitor la ratele de finanțare, ele se acordă conform Regulamentul (UE) și se aplică următoarelor categorii de ajutor de stat: Ajutor Regional, Ajutor destinat IMM-urilor, Ajutor pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Ajutoare de Inovație destinate IMM-urilor, Ajutorul privind protecția mediului și Ajutor pentru formare.

[thrive_leads id=’9081′]

Ce cheltuieli se pot deconta prin acest program de finanțare? 

Printre cheltuielile decontate prin granturile norvegiene, le menționăm pe cele mai importante: 

Cheltuieli directe:

 • Costul cu personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale a promotorului de proiect și a partenerului de proiect cu privire la remunerații;
 • Cheltuieli de deplasare și diurne pentru personalul și voluntarii care participă la proiect, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu practicile uzuale ale promotorului de proiect și ale partenerului de proiect cu privire la cheltuielile de deplasare;
 • Costuri cu echipamente noi sau second-hand, cu condiția ca acestea să fie amortizate în conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile promotorului de proiect și general acceptate pentru articole de același fel. Operatorul Fondului poate lua în considerare numai partea de amortizare care corespunde duratei proiectului și rata de utilizare efectivă în scopurile proiectului;
 • Costuri rezultate direct din cerințele impuse de contractul proiectului pentru fiecare proiect.
CITEȘTE ȘI:  HG 807 si HG 332 - 50% finantare pentru investitii si 50% din costul salariatilor

Achiziționarea de proprietăți imobiliare și terenuri:

 • Trebuie să existe o legătură directă între achiziție şi obiectivele proiectului;
 • Achiziția de proprietăți imobiliare și/sau terenuri nu poate reprezenta mai mult de 10% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului;
 • Înainte de achiziție se va obține un certificat de la un evaluator calificat independent sau de la o entitate oficială autorizată corespunzător, prin care să se confirme că prețul de achiziție nu depășește valoarea de piață și este liber de orice obligații în sensul ipotecilor și altor sarcini, îndeosebi cu privire la daunele în legătură cu poluarea. În caz de achiziționare a unor proprietăți imobiliare, certificatul trebuie fie să confirme că respectiva clădire este în conformitate cu reglementările naționale, fie să specifice ce anume nu este în conformitate cu reglementările naționale, dar urmează a fi rectificat de către promotorul de proiect în cadrul proiectului;
 • Proprietatea imobiliară și/sau terenul poate fi utilizat numai în conformitate cu obiectivele proiectului. În special, clădirile pot fi utilizate pentru a găzdui servicii de administrație publică numai atunci când această utilizare este în conformitate cu obiectivul proiectului;

Cheltuieli indirecte (de regie):

Sunt toate costurile eligibile care nu pot fi identificate de Promotorul de Proiect sau de Partenerul de Proiect ca fiind atribuite direct proiectului, însă care pot fi identificate și justificate de sistemul contabil al acestuia ca fiind efectuate în relație directă cu costurile eligibile atribuite proiectului.

Acestea pot fi identificate conform oricăreia dintre metodele următoare:

 • Pe baza costurilor indirecte efective pentru promotorii de proiect și partenerii de proiect care au un sistem contabil analitic prin care să identifice costurile indirecte așa cum sunt indicate mai sus;

Pentru proiectele care includ o componentă de cercetare, costurile eligibile indirecte pot fi determinate prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din costurile directe eligibile, exclusiv costurile directe eligibile pentru subcontractare și costurile resurselor puse la dispoziție de terți, care nu sunt utilizate la locația Promotorului de Proiect sau a Partenerului de Proiect.

În cazul în care sunteţi interesat de obţinerea unei astfel de finanţări pentru a investi în cercetare, în dezvoltare de produse sau în soluții inovative şi doriţi să accesaţi prin aceste granturi internaționale sume între 50.000 și 2.000.000 euro din Fonduri Norvegiene, completaţi formularul de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

[thrive_leads id=’9081′]

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here