Entitatile non-profit din partea de Nord-Est a Romaniei pot accesa fonduri in colaborare cu entitati din Republica Moldova pana pe data de 7 mai 2018, in cadrul Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova

0
585
Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova

Finalul anului 2017, a adus vesti bune pentru entitatile romanesti si cele moldovenesti interesate sa dezvolte proiecte in comun. Astfel ca, pana pe data de 7 mai 2018 entitatile non-profit (administrații naționale, regionale, locale, instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații etc) care adreseaza tematicile prezentate mai jos, pot depune proiecte in colaborare in cadrul celor doua apeluri lansate  PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA.

Cele doua apeluri sunt structurate pe doua componente principale: Hard si Soft si finanteaza mai multe tipuri de activitati. In cadrul fiecarui apel sunt finantate activitati pe cateva prioritati. Entitatile eligibile sunt organizatii non-profit: ONG-uri, fundatii si institutii publice din Romania (judetele Botoșani, Vaslui, Iași, Galați ( si orasele Suceava si Piatra Neamț pentru TO3 si TO2) si entitati din Republica Moldova (intreg teritoriul). Bugetul total al programului este de 89.1 milioane euro ( 81 milioane finantate de UE prin Instrumentul European de Vecinatate si 8.1 milioane euro cofinantate de statele partenere).

Lansarea programului reprezinta o oportunitate atat pentru reprezentantii entitatilor non-profit, si ai institutiilor publice, dar si pentru antreprenorii din regiune care vor putea participa la licitatii pentru implementarea proiectelor sau beneficia indirect de rezultate obtinute in urma acestora.

Co-finanțarea este de minim 10% din consturile eligibile și trebuie asigurată de către toți partenerii din proiect (rămânând la latitudinea lor cu ce parte contribuie fiecare).

Consorțiul poate fi format din maxim 4 parteneri, cu condiția ca cel putin unul să fie din Romania și unul din Moldova.Proiectele trebuie sa aibă o durata de minim 12 luni și de maxim 18 luni pentru apelul pentru proiecte cu componenta Hard si maxim 24 luni pentru apelul cu componenta Soft.

Propunerile de proiect se depun online și în format fizic, acestea fiind redactate în limba engleză.
Daca cunoasteti entitati non-profit eligibile si interesate de realizarea de proiecte de valoare pentru Romania, le puteti recomanda consultarea si accesarea programului.  Intrucat programul se adreseaza institutiilor non-profit, AntreprenorinRomania poate facilita in mod gratuit dialogul dintre institutiile non-profit interesate de finantare si consultanti cu experienta in accesarea acestor finantari cu caracter transfrontalier.

Tematicile si prioritatile programului:
1. In cadrul apelului pentru componenta HARD:
(TO3) Promovarea culturii locale și păstrarea patrimoniului istoric
Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric
Buget per proiect: EURO 1,500,000
Activitățile finantate legate de componenta de infrastructură

 • Construirea, extinderea, instalarea, restaurarea, conservarea, consolidarea, protecția, securitatea monumentelor culturale și istorice, siturile arheologice (inclusiv drumurile de acces corespunzătoare), muzeele, obiectele și colecțiile de artă și promovarea acestora pe baza unor strategii/concepte transfrontaliere;

Pe lângă activitățile legate de componenta de infrastructură, proiectele pot include și alte activități, cum ar fi:

– Conservarea, securitatea și valorificarea în comun a monumentelor și obiectelor culturale și istorice;
– Rețele de instituții culturale care vizează promovarea patrimoniului cultural și istoric; Sprijin pentru activități specifice și tradiționale, importante pentru menținerea culturii și identității locale;
– Promovarea activităților specifice și tradiționale în zona eligibilă (inclusiv evenimente culturale transfrontaliere);
– Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în principal prin evenimente culturale locale cu o dimensiune transfrontalieră;
– Valorizarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii comune de promovare, de produse și servicii turistice comune.

(TO7) Îmbunătățirea accesului la regiuni, dezvoltarea transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune

Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a infrastructurii TIC
Buget per proiect: EURO 2,000,000
Activități finantate legate de componenta de infrastructură:
– Construirea, reabilitarea, modernizarea sistemelor transfrontaliere de infrastructură de transport;
– Dezvoltarea de inițiative de transport transfrontalier ecologice și soluții inovatoare;
– Ameliorarea infrastructurilor multimodale de transport (rutier/apă) de interes transfrontalier;
– Construcția, reabilitarea, extinderea (segmente de) șosele transfrontaliere care leagă așezările de-a lungul frontierei cu drumul principal care duce la graniță;
– Îmbunătățirea/restaurarea/construcția (segmentelor) de drumuri de acces către centrele de interes transfrontalier;
– Investiții comune în infrastructura TIC cu impact transfrontalier; (de exemplu, servicii cu fibră optică).

Pe lângă activitățile legate de componenta de infrastructură, proiectele pot include și alte activități, cum ar fi:
– Elaborarea strategiilor/politicilor/planurilor comune pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontaliere;
– Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, a informațiilor și a rețelelor și serviciilor de comunicații integrate;
– Modernizarea facilităților existente pentru a permite legăturile dintre comunități și serviciile publice care promovează cooperarea pe o bază transfrontalieră și internațională mai largă.

(TO8) Provocări comune în domeniul siguranței și al securității
Prioritatea 4.1 – Sprijinirea dezvoltării serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate
Buget per proiect:  EURO 1,300,000
Activitățile indicative de proiect legate de componenta de infrastructură
– Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de frontieră prin construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea energiei regenerabile etc.);
– Dezvoltarea de laboratoare și laboratoare mobile pentru prevenirea/detectarea/ monitorizarea bolilor, accidentelor, incidentelor și epidemiilor de frontieră;
– Dotarea infrastructurii publice de servicii medicale (clinica ambulatorie, facilitățile de urgență, centrele medicale, intervenția socială integrată etc.);

Pe lângă activitățile legate de componenta de infrastructură, proiectele pot include și alte activități, cum ar fi:
– Planificarea și dezvoltarea în comun a planurilor, politicilor și strategiilor pentru sănătatea publică și îngrijirea socială;
– Programe comune de formare și schimb de experiență, crearea de rețele pentru susținerea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină;
– Schimb de experiență, activități comune pentru a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament;
– Campanii de sensibilizare privind educația publică privind sănătatea, bolile și prevenirea epidemiilor.

Condiția este ca valoarea minimă a componentei de infrastructură să fie minim EURO  1,000,000.

2. Apelul 2 proiecte cu componenta SOFT:
(TO2) Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Prioritatea 1.1 – Cooperarea instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și calitatea educației
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 400,000
Activități eligibile:

 • Planificarea și dezvoltarea în comun a strategiilor educaționale;
 • Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transfer de bune practici între instituții de ambele părți ale frontierei pentru creșterea eficacității educației prin diversificarea programelor de formare profesională a angajaților din sistemul educațional în domenii precum:
 • dezvoltarea școlară, managementul școlii, dezvoltarea relației dintre școli și comunități;
 • dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovatoare, pentru creșterea abilităților de predare pentru a facilita și a motiva studenții să-și desfășoare activitatea;
 • Dezvoltarea unor programe comune specifice de educație antreprenorială, programe care stimulează creativitatea, inovația și cetățenia activă;
 • Achiziția de reabilitare/modernizare/extindere/echipament pentru infrastructura educațională pentru asigurarea condițiilor materiale necesare unui proces educațional de calitate și sporirea participării la procesul educațional;
 • Dezvoltarea și punerea în aplicare a parteneriatelor între instituțiile de învățământ din ambele părți ale frontierei in vederea:
 • prevenirii și corectarii fenomenului de abandon școlar timpuriu prin programe integrate (inclusiv campanii de sensibilizare) pentru prevenirea abandonului școlar, încurajarea participării la școală și reintegrarea celor care au părăsit școala devreme;
 • dezvoltarii programelor post-școlare și a activităților extra-curriculare;
 • Dezvoltarea și punerea în aplicare a acțiunilor transfrontaliere pentru consolidarea/ îmbunătățirea / facilitarea calificărilor și a competențelor în domeniul locurilor de muncă

Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării și inovării
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 200,000
Activități eligibile:

 • Dezvoltarea parteneriatelor/rețelelor între universități pentru dezvoltarea comună a cercetării teoretice;
 • Acțiuni și studii comune de cercetare (inclusiv achiziționarea de echipamente conexe) în domeniul mediului (provocările legate de schimbările climatice, conservarea biodiversității, energia regenerabilă și eficiența resurselor etc.);
 • Promovarea și susținerea cercetării și inovării prin reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente conexe.

(TO2) PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC
Prioritatea 2.1 -Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 100,000
Activități eligibile:

 • Restaurarea, conservarea, consolidarea, protecția, securitatea monumentelor culturale și istorice, siturilor arheologice (inclusiv drumurile de acces corespunzătoare), muzeele, obiectele și colecțiile de artă și promovarea lor comună pe baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante;
 • Conservarea, securitatea și valorificarea în comun a monumentelor și obiectelor culturale și istorice;
 • Rețele de instituții culturale care vizează promovarea patrimoniului cultural și istoric;
 • Sprijin pentru activități specifice meșteșugarilor tradiționali, importante pentru conservarea culturii și identității locale;
 • Promovarea activităților specifice și tradiționale în zona eligibilă (inclusiv evenimente culturale transfrontaliere);
 • Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în principal prin evenimente culturale cu o dimensiune transfrontalieră;
 • Valorizarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea strategiilor comune de promovare, a produselor și serviciilor turistice comune.

(TO7) ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII LA REGIUNI, DEZVOLTAREA TRANSPORTURILOR ȘI A REȚELELOR ȘI SISTEMELOR COMUNE

Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a infrastructurii TIC
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 100,000
Activități eligibile:

 • Dezvoltarea de inițiative de transport transfrontalier ecologice (protejate împotriva emisiilor de carbon) și de soluții inovatoare;
 • Îmbunătățiri ale instalațiilor multimodale de transport (rutier/apă) de interes transfrontalier;
 • Reconstrucția, reabilitarea, extinderea șoselelor transfrontaliere (segmente de drumuri) care leagă așezările de-a lungul frontierei cu drumul principal, care duce la graniță;
 • Îmbunătățirea/restaurarea/construcția (segmentelor) drumurilor de acces către centrele de interes transfrontalier;
 • Elaborarea strategiilor/politicilor/planurilor comune pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontaliere;
 • Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, a rețelelor și serviciilor de comunicații integrate;
 • Modernizarea facilităților existente pentru a permite legăturile dintre comunități și serviciile publice care promovează cooperarea pe o bază transfrontalieră și internațională mai largă.

(TO8) ROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 200,000
Activități eligibile:

 • Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de frontieră prin construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea energiei regenerabile etc.);
 • Dezvoltarea laboratoarelor și a laboratoarelor mobile pentru monitorizarea/ monitorizarea clinică a bolilor și prevenirea epidemiilor transfrontaliere;
 • Dotarea infrastructurii publice de servicii medicale (ambulatoriu, facilități de urgență, centre medicale, intervenții sociale integrate etc.)
 • Programe comune de formare și schimb de experiență, crearea de rețele pentru susținerea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină;
 • Schimb de experiență, activități comune pentru a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament, programe comune de diagnosticare;
 • Campanii de conștientizare privind educația publică privind sănătatea, bolile și prevenirea epidemiilor.

Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activități comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și provocate de om, precum și acțiuni comune în situații de urgență
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 300,000
Activități eligibile indicative:

 • Măsuri comune pentru prevenirea alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere;
 • Sisteme integrate comune pentru monitorizarea eficientă și prevenirea dezastrelor și pentru atenuarea consecințelor;
 • Strategii și instrumente comune pentru gestionarea pericolelor și prevenirea riscurilor, inclusiv planuri de acțiune comune;
 • Elaborarea unor hărți și baze de date detaliate comune (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de mediu și serviciile de urgență);
 • Schimbul de experiență și cunoștințe, inclusiv sensibilizarea în domeniul prevenirii și gestionării eficiente a riscurilor în zona transfrontalieră;
 • Elaborarea de standarde integrate și comune pentru planificarea urbană și managementul riscului;
 • Investiții și dezvoltarea sistemelor comune, integrate, de gestionare a situațiilor de urgență.
 • Planificarea acțiunilor coordonate ale autorităților în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și provocate de om (inundații, incendii, valuri de căldură, cutremure, furtuni etc.).

Prioritatea 4.3 – Prevenirea și combaterea crimei organizate și a cooperării polițienești
Buget per proiect: minim EUR 50,000, maxim EUR 300,000
Activități eligibile:

 • Investiții în construcția, renovarea sau modernizarea infrastructurii de poliție și de trecere a frontierei și a clădirilor aferente;
 • Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a unităților de poliție (inclusiv poliția de frontieră);
 • Crearea de platforme de lucru colaborative pentru creșterea eficienței poliției, a poliției de frontieră și a structurilor personalizate în schimbul de date și informații
 • Instruiri comune ale poliției, vamei, poliției de frontieră, jandarmeriei, schimbului de bune practici în domenii specifice de activitate (analiză, urmărire penală, criminalitate organizată).
 • Investiții în echipamente și facilități de operare specifice activității poliției/ vamale/poliției de frontieră/jandarmeriei (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport);
 • Dezvoltarea politicilor și strategiilor comune, schimb de experiență pentru combaterea crimei organizate;
 • Crearea de platforme de lucru colaborative pentru creșterea eficienței poliției, a poliției de frontieră și a structurilor personalizate în schimbul de date și informații.

[mailmunch-form id=”589375″]

Newsletter portal afaceriConsideri informatia utila? Te rugam sa dai Like si Share pentru ca si alti antreprenori sa afle despre portalul nostru si te invitam sa te inscrii la newsletter pentru primirea ultimelor noutati din mediul afacerilor.

Membership portal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here