PROGRAMUL GUVERNAMENTAL IMM INVEST
„Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”

MIERCURI 8 APRILIE 2020, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial, normele de aplicare a PROGRAMULUI IMM INVEST.

PROGRAMULUI IMM INVEST este dedicat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii care au nevoie de credite bancare pentru susţinerea activităţii curente şi remedierea eventualelor daune financiare  produse de Pandemia de Coronavirus.

Practic ajutorul consta în faptul că firmele beneficiare vor avea DOBÂNDA ZERO (0) pentru creditele bancare, dobânda fiind suportată de către stat până la 31 martie 2021 cu posibilitate de prelungire,  în cadrul  Programului Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat”,

Perioada de selecţie a beneficiariilor și  emiterea de acorduri de finanțare este limitată la data de 31 decembrie 2020.

CARE ESTE SUMA CARE POATE FI SOLICITATĂ ŞI CE CONDIŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ BENEFICIARUL?

În cadrul PROGRAMUL GUVERNAMENTAL IMM INVEST există 2 variante de finanţare, respectiv:

Prin varianta A se pot acorda unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, în procent de 80 % din valoarea finanţării primite.

VALOAREA MAXIMĂ SOLICITATĂ:

CREDIT CAPITAL DE LUCRU- 5.000.000 lei

CREDIT INVESTITII-10.000.000 lei

Prin varianta B se pot acorda  unul sau mai multe credite/linii de credit exclusiv pentru finanțarea capitalului de lucru în procent de maximum 90% din valoarea finanțării.

Valoarea maximă a finanțărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

CRITERII DE ACORDARE A CREDITELOR DIN CADRUL PROGRAMUL GUVERNAMENTAL IMM INVEST:

Pentru a beneficia de finanţare, beneficiarul trebuie să respecte una din următoarele condiții:

  • Dublul sumei solicitate reprezintă cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate.

SAU

  • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

SAU

  • Valoarea sumei solicitate rezulta din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;

LIMITĂRILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI ÎN CADRUL PROGRAMULUI GUVERNAMENTAL IMM INVEST:

Toate firmele beneficiare sunt obligate să vină cu garanţii colaterale după cum urmează:

  • Pentru creditele de investii garanţiile colaterale acoperă cel puţin 100% din valoarea finanţaţii.
  • Pentru liniile de credit destinate finanțăriicapitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura cel puțin constituirea următoarelor tipuri de garanții:
  • Ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile;
  • Fondul de comerț și stocuri;

După finalizarea acordării grantului, IMM-urile vor suporta dobânzi pentru creditele garantate de stat astfel:

  • ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,0% pe an pentru creditele de investiții

ȘI

  • ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,5% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.