Lansarea Programului “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor” (DEVLOC) finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

0
413

Lansarea Programului de “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor” a avut loc ieri, pe 13 septembrie, la Hotel Marshal Garden, printre invitați fiind prezenți reprezentanți ai societății civile, ai Guvernului, dar și ai Consiliului Europei. 

Programul “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor” (DEVLOC)

Finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, programul DEVLOC a fost lansat oficial ieri, în urma semnării de către cele trei State Donatoare, Islanda, Liechtenstein, Norvegia a acordului de program cu Guvernul României.

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program al DEVLOC, va organiza, în următorii 2 ani, mai multe apeluri de propuneri de proiecte destinate finanțărilor care să reducă disparitățile sociale și să contribuie la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru oficial, subiectul central al discuțiilor reprezentându-l măsurile ce urmează a fi finanțate pentru a crește gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate. Astfel, s-a pus accent pe contribuția adusă la incluziunea socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, pe combaterea abandonului școlar și incluziunea romilor, pe combaterea discriminării, pe dezvoltarea capacității administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România.

Totodată, menționăm că prin facilitarea cooperării și parteneriatelor între entitățile din România și statele donatoare, programul va contribui în special la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România.

[thrive_leads id=’9081′]

Ariile de program promovate prin DEVLOC acoperă 5 din cele 23 subiecte vizate de Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021:

 • Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei
 • Incluziunea și abilitarea romilor
 • Drepturile omului – implementare națională
 • Copiii și tinerii la risc
 • Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 reprezintă mecanisme financiare prin care sunt acordate fonduri nerambursabile de către Islanda, Liechteinstein și Norvegia, cu scopul reducerii disparităților economice și sociale în 15 țări din Uniunea Europeană și pentru consolidarea cooperării celor trei state donatoare cu țările sprijinite financiar.

Prin intermediul Granturilor SEE și Norvegiene, România beneficiază, în perioada 2014-2021, de 502,5 milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte din domenii precum: combaterea sărăciei, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri, sectorul ONG, cercetare și educație.

[thrive_leads id=’9081′]

În ceea ce privește apelurile deschise de proiecte, acestea sunt următoarele:

 • Dezvoltare locală – (10.090.640 euro), apel care vizează îmbunătățirea calității și accesului la servicii sociale (educative, de sănătate, din domeniul ocupării etc.) a grupurilor dezavantajate;
 • Copii și tineri în situație de risc – (8.581.978 euro), apel care promovează și susține educația incluzivă și șansele egale, sporind accesul la utilizarea serviciilor educaționale și sociale;
 • Incluziunea romilor – (16.000.000 euro), apel care vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminării, promovarea schimburilor interculturale și consolidarea capacității de sprijinire a dezvoltării în comunitățile cu procent mare de etnici romi;
 • Drepturile omului – (5.868.529 euro), apel adresat entităților publice de la nivel national, în vederea implemntării recomandărilor emise de CEDO după anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minorităților, drepturile deținuților, drepturile copiilor și femeilor în România.

Pe lângă oportunitățile amintite anterior, prezentăm și Apelul restrâns “Reducerea sărăciei”

În valoare de 20.000.000 euro, apelul va sprijini punerea în aplicare a măsurilor naționale și locale de combatere a sărăciei care să asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului “Reducerea sărăciei”, finanțat prin Granturile Norvegiene 2009-2014. Apelul se adresează exclusiv organizațiilor implicate în pregătirea / implementarea proiectelor finanțate prin Programul “Reducerea sărăciei”, respective UNICEF România, Armata Salvării România, Fundația Roma Education Fund și Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Schemele de Granturi Mici

În cadrul Programului se acordă finanțări și prin intermediul a două scheme de granturi mici, respectiv:

 • Intervenții prioritare pentru incluziunea romilor ( 1.647.059 euro), apel care acordă fonduri pentru intervenții de urgență care să vizeze îmbunătățirea facilităților sociale și educaționale pentru copii și tineri, creșterea accesului la servicii de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit, facilitarea eliberării actelor de identitate si promovarea schimburilor interculturale.
 • Sprijin pentru dezvoltarea locală (1.000.000 euro), apel care acordă fonduri autorităților locale pentru a-și spori capacitatea de a aplica pentru alte finanțări, pentru contractarea de servicii de asistență tehnică pentru elaborarea documentației și obținerea aprobărilor legale necesare pentru investiții care vizează dezvoltarea locală în zonele sărace.

Pe lângă acestea, în cadrul evenimentului au fost prezentate și proiectele predefinite finanțate:

 • „Integrarea socială și educațională durabilă prin activități sportive”, inițiat de Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, în parteneriat cu Școala Norvegiană de Științe ale Sportului
 • “INCLUDE – Includerea copiilor și a tinerilor la risc”, inițiat de Consiliul Europei, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului;
 • “Dezvoltarea capacităților în domeniul guvernării publice – o abordare coordonată a Centrului Guvernului României”, inițiat de Secretariatul General al Guvernului României, inițiat de Secretariatul General al Guvernului României, în parteneriat cu OCDE
 • „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni”, inițiat de Asociația Comunelor din România, în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și cu Asociația Municipiilor din România (AMR)

Bugetul total al Programului DEVLOC este de 82.352.941 euro, din care 70.000.000 euro din granturile acordate de Islanda Lichtenstein și Norvegia (25.000.000 Euro, Granturi SEE și 45.000.000 Granturi Norvegiene) și 12.352.941 euro cofinanțare publică națională.

În cazul în care sunteți interesat de astfel de oportunități de finanțare, completați formularul de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

[thrive_leads id=’9081′]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.