Poti fi una dintre cele aproximativ 200 de companii care vor primi pana la 250.000lei pentru dezvoltare si modernizare in cadrul Programului Comert si Servicii 2017?

0
3770
Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă!

In data de 8 August 2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a anuntat lansarea mult-asteptatului Program de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Astfel, in data de 16 August 2017 incepand cu ora 10:00 companiile romanesti care respecta criteriile de eligibilitate prezentate pe site-ul www.aippimm.ro isi vor putea inscrie planurile de investitii in program si intra intr-o competitie acerba.

Intrucat a ramas mai putin de o saptamana pana la deschiderea aplicatiei, AntreprenorinRomania.ro va ofera prin acest articol cateva informatii pentru a intelege sansele reale ale proiectului dvs. de a obtine finantarea si cateva aspecte pe care sa le aveti in vedere daca doriti sa aplicati.

In anul 2016, in cadrul programului Comert si Servicii 2016 au fost platiti aproximativ 150 de beneficiari, din lista celor declarati admisi de 162. Toti cei admisi au avut punctaje de 100 de puncte.

Anul acesta, spre deosebire de 2016, beneficiarii eligibili trebuie sa desfasoare activitate de cel putin 1 an, prin urmare, numarul celor care pot indeplini conditiile de eligibilitate este mai mare.

Avand in vedere numarul ridicat de companii care au nevoie de investitii pentru a se dezvolta, extinde sau moderniza, precum si faptul ca acesta este un program dedicat firmelor cu activitati de comert si prestari servicii din mediul urban, incluzand si Bucuresti-Ilfov, ne asteptam la o competitie foarte ridicata.

Din punctul nostru de vedere profilul celor care vor putea semna cererea de finantare pana la sfarsitul acestui an, include exclusiv firme cu punctaje de 100 de puncte care intrunesc criteriile de mai jos (conform grilei de evaluare a planului de investitii):

 1. Cifra de afaceri realizata in 2016 provine in proportie de peste 50% din venituri realizate in domeniul pentru care se acceseaza programul;
 2. Activitatea pe codul CAEN pe care acceseaza este autorizata si are o vechime de cel putin 12 luni;
 3. Societatea a obtinut profit din exploatare la finalul anului 2016;
 4. Are un numar mediu de cel putin 3 angajati la finalul anului 2016;
 5. Creeaza cel putin 2 locuri de munca pentru persoane apartinand categoriilor: someri, absolventi dupa 2012, persoane defavorizate;
 6. Ponderea investitiilor in mijloace fixe si obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute in clasele 2.1, 2.2, 2.3.6.8.1 si software aferent desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii
 7. Valoarea procentului aferent aportului propriu este de cel putin 25% din valoarea eligibila a proiectului.

In plus, consideram ca un numar semnificativ dintre cei castigatori vor angaja cel putin 3 persoane si vor fi departajati prin numarul mediu de salariati la 31.12.2016.

Daca poti intruni criteriile de mai sus, si cauti o sursa de finantare pentru a-ti extinde afacerea, sau pentru a realiza investitiile necesare pentru diversificarea ofertei sau pentru tehnologizarea necesara cresterii productivitatii, atunci te indemnam sa folosesti timpul ramas pentru a aplica pe acest program. 

Pentru cei care nu ajung la 100 de puncte, din punctul nostru de vedere sansele pentru a obtine finantarea sunt destul de reduse, tinzand spre zero. Cu toate acestea, fiecare posesor de business trebuie sa decida ce risc si ce pierdere este dispus sa isi asume:

 1. Sa aiba o sansa infima de a lua finantarea prin depunerea proiectului cu punctaj sub 100 de puncte si sa isi asume riscul de a nu castiga din cauza punctajului si o pierdere egala cu avansul consultantei;
 2. Sa nu depuna proiectul pentru ca nu poate obtine 100 de puncte, ci 90-95, sa nu piarda niciun ban, dar sa isi asume riscul ca ar putea avea o pierdere egala cu valoarea finantarii eligibile, daca se castiga proiecte cu punctaje sub 100 de puncte.

Desigur, banii investiti in punctul 1 pot fi folositi si pentru alte investii in firma precum: achizitionare item-ului numarul 1 din lista de prioritati care se incadreaza in acea suma, plata unei consultante de business care sa ajute de identificarea unui mod productiv de a planifica investitiile sau de a gasi metode de eficientizare a cash-flow-ului astfel incat sa permita realizarea investitiilor din sursele proprii ale companiei, sau o investitie intr-o campanie de marketing.

Daca ai in vedere acest program si firma ta se inscrie in lista celor cu potential real de a fi finantati iti semnalam cateva aspecte pe care trebuie sa le ai neaparat in vedere:

 • Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii Ajutorului financiar nerambursabil sa mentina investitia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul locurilor de munca existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere si numarul locurilor de munca create prin program conform numarului ai tipului (abolvent dupa anul 2012/persoana defavorizata/somer).
 • Beneficiarii sunt obligati sa nu instituie gajarea/ipotecarea si sa nu schimbe destinatia bunurilor achizitionate prin program, sa le mentina in stare de functionare si sa le pastreze in proprietatea societatii pe intreaga perioada de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile (anii 2018, 2019, 2020).
 • Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea AIMMAIPE bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare)
 • Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata, cu respectarea principiilor prevazute in legislatia in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie, respectiv sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minimum 3), ofertele primite trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului si specificatiile tehnice solicitate prin cererile de oferta, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului. Dosarul de achizitie se intocmeste pentru toate bunurile si serviciile eligibile cu exceptia comisionului de garantare.

IMPORTANT: Incalcarea obligatiilor de mai sus atrage returnarea banilor catre Autoritatea de implementare !!!

 • Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia comisionului de garantare), ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
 • Valoarea maxima decontabila pentru consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului este de 8000 lei fara TVA. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta in statut sau sunt intreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
 • Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor.
 • In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi la momentul efectuarii vizitei de certificare a cheltuielilor si pretul acestora este stabilit in conditii de piata. In caz contrar, nu se acorda alocatia financiara nerambursabila.
 • Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand. In maxim 60 de zile lucratoare de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 31 mai 2018, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul AIMMAIPE. In vederea implementarii si monitorizarii Programului, in cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea  Monitorizare, Control şi Raportare, denumita in continuare UMCR, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarui AIMMAIPE. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor UMCR  din cadrul AIMMAIPE in termen de 30 zile lucratoare de la depunerea decontului.

La data semnării contractului aplicantii au obligatia sa depuna la AIMMAIPE in original:

dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont semnat de catre ofiterul bancar (care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de  suma necesara cofinatarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea cofinantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile.

certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de inregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in original sau copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului;

certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de inregistrare fiscala), in original sau in copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, in termen de valabilitate la data semnarii contractului. In cazul in care firma nu este inregistrata ca fiind platitoare in cadrul administratiei respective, se solicita o adeverinta.

Daca ai nevoie de detalii aditionale despre program, servicii de consultanta pentru a aplica la program sau servicii de consultanta de business, te rugam completeaza formularul de mai jos si te vom contacta noi in cel mai scurt timp. 

[mailmunch-form id=”531840″]

Newsletter portal afaceri

Consideri informatia utila? Te rugam sa dai Like si Share pentru ca si alti antreprenori sa afle despre portalul nostru si te invitam sa te inscrii la newsletter pentru primirea ultimelor noutati din mediul afacerilor.

Membership portal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here