Programul de Microindustrializare 2019

0
842

PROGRAMUL DE MICROINDUSTRIALIZARE 2019

Ai un IMM înregistrat de cel puțin 1 an care a obținut profit din exploatare în anul 2018 și dorești o re-tehnologizare sau extinderea activități și poți să îți asumi o cofinanțare de 25% din investiție și crearea de noi locuri de muncă?

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat în consultare publică Ghidului Programului de microindustrializare 2019 prin care societățile pot solicita finanțare nerambursabilă de până la 450.000 lei pentru dotări și achiziții de active corporale, necorporale, spații de producție și altele.

Programul de finanțare -Microindustrializare – Sinteză

 • Valoarea finanțării nerambursabile– maxim 450.000 lei
 • Contribuția proprie– Trebuie să fie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
 • Bugetul apelului–  Pentru anul 2019 bugetul alocat este în valoare de 22.678.000 lei.
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor– Până la data 15 iunie 2020.
 • Obiectivul Programului de Microindustrializare– programul prevede încurajare şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM-uri.

Cine poate beneficia de finanțare prin programul de microindustrializare?

Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă societățile trebuie să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

 • Întreprinderi mici sau mijlocii și să își desfășoare activitatea într-una din regiunile de dezvoltare vizate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 • Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau întreprinderile mijlocii din București-Ilfov. Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov,

Totodată societățile care fac parte din categoriile eligibile, menționate mai sus, trebuie să îndeplinească cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile care au ca obiectiv stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • sunt IMM care prevăd stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii, care dețin mai multe societăți, pot aplica cu o singură societate în cadrul Programului de Microindustrializare
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • își desfășoară activitatea pe un cod CAEN aparținând următoarelor clase: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1811, 1812, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;  
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data aplicației;
 • nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Care este valoarea ajutorului nerambursabil prin programul de microindustrializare?

Programul permite alocarea unui ajutor financiar nerambursabil de până la 450.000 de lei pentru fiecare beneficiar în parte, indiferent de categoria în care este încadrată întreprinderea sa.

Clasificare:

Microîntreprinderile – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Întreprinderile mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

CITEȘTE ȘI:  Programul Guvernamental IMM Invest - credite cu dobanda suportata de stat pana la cel putin 31 martie 2021

Activități eligibile prin programul de microindustrializare

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice care se încadrează, conform procedurii în categoriile 2.1, 2.2. si 2.3.6;
 • Achiziționarea de echipamente IT tehnice precum : unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc;
 • Achiziționarea de servicii de web site pentru promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor comercializate, pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web;
 • Achiziționarea de aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
 • Achiziționarea de active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii, francize, licențe, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă;
 • Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv elemente prefabricate;
 • Achiziționarea de bunuri prevăzute în subgrupele următoare, 3.2 ,3.3 cum ar fi mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziționarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie;
 • Achiziționarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 • Activități specifice pentru dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, cursuri, workshop-uri
 • Activități aferente comisionului de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
 • Servicii de consultanță pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului de Microindustrializare şi implementarea proiectului;

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

Grila de evaluare

Evaluarea proiectelor este realizată pe baza punctajelor obținute încă de la momentul depunerii proiectului. Astfel că puteți știi de dinainte de depunerea proiectului ce punctaj potențial puteți obține și care ar fi șansele de reușită. Grila de evaluare finală nu a fost încă publicată, dar ea nu va fi foarte diferită de cea de anul trecut.

Astfel că dacă vreți să aveți șanse trebuie neapărat să obțineți 100 de puncte și să fiți atenți la criteriile de departajare.

Anul trecut profilul Beneficiarului câștigător al Programului de finanțare nerambursabil Micro-industrializare a fost următorul:

1. Societate care a avut cel puțin 2 angajați la momentul înscrierii online;
2. Societate care a obținut profit din exploatare și nu a mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani;
3. Societatea și-a asumat crearea a minim 4 noi locuri de muncă, dintre care minim 2 pentru persoane defavorizate/șomer/absolvent după 2013 și menținerea lor pentru o perioadă de încă 2 ani după primirea plății aferente proiectului;
4. Și-a asumat o cofinanțare de minim 25% și a alocat peste 60% din suma investiției în
5.Echipamente tehnologice și software;Asociatul/-ii nu mai dețineau calitatea de asociați/acționari în cadrul altor societăți.

Întrucât departajarea ține cont de în primul rând de numărul de locuri de muncă nou create 8h/zi pe perioadă nedeterminată îți recomandăm să analizezi cu atenție câte noi locuri de muncă îți sunt necesare și poți susține prin afacerea ta.

De asemenea, Ghidul final va fi publicat cu minim 5 zile înainte de deschiderea perioadei de aplicare, iar sesiunea de depunere va fi deschisă timp de 10 zile, de aceea, este bine să pregătești proiectul din timp. 

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI

Programul naţional multianual de microindustrializare

Punctaj 

 

 

Resurse umane existente

10

Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul înscrierii online

10

Societatea are cel puţin 1 angajat la momentul înscrierii online

5

Societatea NU are angajaţi la momentul înscrierii online

Finanțare anterioară (2018, 2017, 2016)

10

Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani

10

Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani

Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului

30

locuri de muncă create ≥ 4

20

locuri de muncă create ≥ 3

15

locuri de muncă create ≥ 2

10

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2019 pentru 1 absolvent după anul 2012/ şomer/ persoana defavorizata

5

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2019 pentru 2 absolvenţi după anul 2012/ şomeri/ persoana defavorizata

10

Valoarea proiectului de investiţii

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului

20

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului

15

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Ponderea investitiilor in echipamentele prevăzute la pct 2.1 si 2.2, 2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfăşurării activităţii sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate

15

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

15

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

10

Ponderea investitiilor în mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri necesare desfăşurării activităţii reprezinta mai puţin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

Profit din exploatare la 31.12.2018

10

Societatea A obţinut profit din exploatare la 31.12.2018

10

Societatea NU a obţinut profit din exploatare la 31.12.2018

Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare

5

Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare

5

Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare

TOTAL

100

CITEȘTE ȘI:  Programul Guvernamental IMM Invest - credite cu dobanda suportata de stat pana la cel putin 31 martie 2021

 

SOLICITĂ O EVALUARE GRATUITĂ A ȘANSELOR DE FINANȚARE 
PENTRU PROIECTUL TĂU DIN PARTEA CONSULTANȚILOR NOȘTRI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here