Start-up Nation 2018: Proiect plan de afaceri publicat de AIPPIMM în perioada de consultare publică

0
1692
AIPPIMM Startup Nation 2018

Procedura de Implementare a programului Start-UP Nation 2018 publicată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la data de 01.10.2018 spre consultare publică cunoaște o nouă actualizare, publicându-se de această dată un proiect de model plan de afaceri ce ar urma să fie utilizat de către viitorii antreprenori în pregătirea dosarului.

Schimbările față de varianta din 2017 sunt substanțiale, prin urmare te invităm să le analizezi cu atenție și te îndemnăm să partici activ în acest proces de consultare publică prin transmiterea către Minister, pe adresa directia.imm@imm.gov.ro, propunerile și observațiile personale.

Start-up Nation 2018 Plan de afaceri

Descarcă proiect plan de afaceri StartUP Nation 2018
Descarcă propunerea de GHID StartUP Nation 2018

Noul model de plan de afaceri propus pentru ediția din 2018 aduce o serie de modificări față de modelul care a stat la baza Start-up Nation 2017.
Principalele noutăți pe care modelul de plan de afaceri le aduce sunt:

– introducerea obligativității includerii CNP-ului pentru asociați/acționari;
– includerea datelor despre administratorul/-ii societății: nume, prenume, CNP, domiciliu
– includerea datelor de contact ale societății care asigură consultanță pentru elaborarea proiectului și ale persoanei desemnate ca responsabilă de proiect din partea firmei de consultanță.
– descrierea procesului de recrutare/selecție și angajare a personalului necesar- inclusiv instruirea acestuia;
– descrierea modalității de aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea;
– prezentarea altor activități necesare pentru implementarea proiectului, a calendarului de implementare și a costurilor pe care le implică;
– prezentarea echipamentelor necesare fluxului tehnologic, care nu fac obiectul achiziției prin proiect dar sunt necesare pentru obținerea produsului/serviciului descris în planul de afaceri;
– bugetul proiectului va evidenția separat ca element de cost TVA-ul pentru fiecare achiziție dacă este eligibil și va menționa atât valoarea unitară, cât și totalul;
– capitolul cu 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu, include și estimarea prețurilor unitare, a cantităților anuale per fiecare tip de produs/serviciu prezentat și indicarea veniturilor totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă;
– a fost simplificat capitolul cu descrierea pieței produsului, fiind solicitate mai puține informații decât în planul de afaceri pentru 2017;- capitolul de Proiecții financiare a fost simplificat și redus la un minimum de informații care nu pot lipsi dintr-un plan de afaceri. În acest sens, capitolul de proiecții financiare va include detalierea cheltuielilor directe și indirecte anuale ale activității ce se va desfășura în urma implementării proiectului și  veniturile anuale preconizate pentru fiecare produs/serviciu oferit cu prezentarea ponderii în vânzările totale.

De asemenea, anumite secțiuni au fost sparte sub forma unor tabele, obligând astfel aplicantul să treacă prin toate subpunctele existente/menționate și în planul din 2017, de exemplu la capitolul Viziune, Strategie.

Nu în ultimul rând, acest model de plan de afaceri, pare a oferi un răspuns la o întrebare apărută odată cu noua grilă de punctaj prezentată spre consultare la începutul lunii octombrie de către Minister și anume: la ce se referă criteriul Densitate IMM, la sediu social sau loc de implementare. Conform acestui model de plan de afaceri, la capitolul 4.2 se precizează următoarele:

„Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  până la finalizarea implementării proiectului, sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.”

Menționăm că acest model de plan de afaceri este încă în etapa de consultare, la fel ca și procedura publicată la mijlocul lunii octombrie. Dacă ai nevoie de un consultant, completează formularul de mai jos:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here