Microindustrializare 2018 programul prin care societățile cu activitate și experiență în producție pot obține finanțare până la 95.000 euro

0
603

Pe data de 26 iunie 2018 a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual de microindustrializare.

Acest program se adresează societăților cu o vechime de cel puțin un an, care doresc să obțină finanțare nerambursabilă în valoare de maxim 450.000 lei, și desfăşoară activităţi pe unul din codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care se încadrează în:

 • În categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • În categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
 • Sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 • Au până la 249 de angajați și realizează o cifră anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei;
 • Au capital social integral privat;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul);
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Pentru sanse ridicate de a obtine finantare, proiectul trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

 • Societatea are cel puţin 2 angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice;
 • Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale pentru sprijinirea IMM-urilor în ultimii 3 ani;
 • Crează minim 4 locuri de muncă (cu contract pe perioadă nedeterminată şi normă întreagă) din care 2 locuri de muncă sa fie ocupate de 2 absolvenţi începând cu anul 2013/ şomeri/ persoane defavorizate;
 • Minim 25% din valoarea eligibilă a proiectului să fie aport propriu ;
 • Minim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri să fie alocată mijloacelor fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 3.6. din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate si  software-uri ;
 • Societatea a obţinut profit din exploatare la 31.12.2017;
 • Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/acționar în altă societate.

Obligațiile beneficiarilor pentru a nu returna finantarea, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării finanțării:

 • Să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului;
 • Să păstreze numărul locurilor de muncă existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere (cele cu contract pe perioada nedeterminată indiferent de normă) și numărul locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent începând cu anul 2012/persoană defavorizată/șomer);
 • Să nu vânda bunurile achiziționate sau să le schimbe destinația;
 • Să nu ajungă în stare de dizolvare, insolvenţă, sau faliment.

Ce cheltuieli se pot deconta prin acest program, acestea aplicându-se valorilor fără TVA?

 • Echipamente tehnologice – bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locative;
 • Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 • Elaborarea de paginii WEB pentru prezentarea activităţii societatii si taxa de achiziţionare a domeniului;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat instituției financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditul contractat;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/ administratorul societăţii, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, această cheltuială neputâd fi decontată prin proiect.

În cazul în care sunteţi interesat să obţineţi fonduri nerambursabile în valoare de maximum 450.000 lei prin Programul național multianual de microindustrializare, puteţi completa formularul de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

[mailmunch-form id=”663361″]

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.