Accesează până la 250.000 LEI pentru afacerea ta, prin Programul Servicii şi Comerţ

0
817

Dacă deţii o companie în domeniul comerţului şi al serviciilor cu minimum 3 angajaţi, dacă aceasta a înregistrat profit în anul 2017 şi dacă activează de cel puţin un an, Programul Comerţ şi Servicii reprezintă cadrul propice pentru dezvoltarea şi creşterea afacerii tale.

Pe data de 17.07.2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat procedura de implementare a Programului Comerţ şi Servicii 2018, program ce se adresează în special microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii, care au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii.

Trebuie menţionat faptul că finanţarea este oferită doar pentru activităţile încadrate în aria Comerţ şi Servicii, motiv pentru care firmele din domeniul producţiei nu sunt considerate eligibile pentru această oportunitate de obţinere de fonduri nerambursabile.

Vezi şi Granturile Norvegiene de până la 1.500.000 EURO pentru proiecte colaborative: https://antreprenorinromania.ro/1-500-000-euro-din-granturi-norvegiene-pentru-proiecte-colaborative-de-cercetare/ 

[mailmunch-form id=”674565″]

Astfel, valoarea maximă a finanţării prevăzute prin Programul de Dezvoltare şi Modernizare a Activităţilor de Comercializare a Produselor şi Serviciilor de Piaţă, este de 250.000 Lei pentru achiziția de utilaje, echipamente IT, mijloace de transport, etc., ajutorul din partea statului neputând reprezenta mai mult de 90% din suma investiţiilor totale.

finantare nerambursabila

Cine poate beneficia de finanţarea obţinută prin programul Servicii şi Comerţ 2018?

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza online în cadrul sesiunii programate pentru perioada 27 august – 7 septembrie 2018, iar condiţiile pe care solicitanţii trebuie să le îndeplinească pentru a avea șanse de a obţine fondurile nerambursabile sunt următoarele:

 • Să fie societăți comerciale, societăți cooperative sau societăți cu răspundere limitată debutante;
 • Să se încadreze în categoria IMM;
 • Au capital social integral privat;
 • Să aibă cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare până la data deschiderii aplicaţiei electronice de depunere a cererilor de finanțare;
 • Nu sunt în stare de dizolvare, insolvenţă, faliment, lichidare executare silită sau suspendare temporară a activităţii;
 • Au ca domeniu de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul acestui program în ultimii trei ani;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale;
 • Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederil ”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”;
 • Peste 60% din valoarea totală să fie investită în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 si software-uri necesare desfăşurării activităţii;
 • Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2017;
 • Societatea a obţinut profit net și profit din exploatare la 31.12.2017;
 • După aprobarea proiectului, beneficiarul va angaja minimum 4 persoane, dintre care cel puțin 2 încadrate în categoriile defavorizate (şomer sau absolvent după anul 2012);
 • Valoarea procentului aferent aportului propriu este de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Vechimea codului CAEN, pentru care solicită finanțare, este egală sau mai mare de 12 luni.

Vezi şi Fondurile Norvegiene de până la 2 milioane de EURO pentru cercetarehttps://antreprenorinromania.ro/fonduri-norvegiene-de-pana-la-2-milioane-de-euro-pentru-cercetare-si-dezvoltarea-afacerilor-inovative-pentru-imm-uri/ 

[mailmunch-form id=”674565″]

Totodată, prin depunerea proiectelor pentru această finanţare nerambursabilă, solicitanţii se angajează ca într-o perioadă de minimum 3 ani, începând cu anul următor semnării contractului de finanțare,

 • Să menţină investiţia pentru care primesc fonduri în cadrul Programului;
 • Să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului;
 • Să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii în program, dar şi pe cele create prin intermediul acestuia (cu contract normă întreaga si pe perioadă nedeterminată), conform numărului şi tipului (abolvent după anul 2012/persoană defavorizată/șomer);
 • Să nu vândă bunurile achiziţionate sau să nu le schimbe destinaţia;
 • Să nu ajungă în stare de insolvenţă, dizolvare, faliment.

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă următoarele cheltuieli eligibile, respectiv sumele fără TVA:

 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 • Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004;
 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on line software necesar desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sau siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii care nu au altă pagină web;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achizitia de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare, calificare profesională;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.
 • Consultanţa în scopul întocmirii documentaţiei şi implementării sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare, simplu sau integrat;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, această cheltuială neputâd fi decontată prin proiect.

Astfel, în ceea ce priveşte finanţarea nerambursabilă, reiterăm faptul că suma obţinută din partea statului nu poate depăşi pragul de 250.000 Lei pentru fiecare beneficiar, motiv pentru care societăţile alese vor primi maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate.

În cazul în care sunteţi interesat de accesarea acestei finanţări obţinute prin Programul Comerţ şi Servicii, şi îndepliniţi criteriile de eligibitate, completaţi formularul de mai jos, iar un consultant vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

Vezi şi Programul Start up Nation:  https://antreprenorinromania.ro/consultanta-start-up-nation-2018-pentru-toate-judetele-din-romania/    

[mailmunch-form id=”674565″]

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.